პლატფორმაზე საავტორო ტექსტის განთავსების მიზნით, გთხოვთ, წარმოადგინოთ მისი რეზიუმირებული ვერსია (250 სიტყვა). დამატებითი ინფორმაციისა და თანამშრომლობის პირობების თაობაზე, გთხოვთ, მოგვწეროთ: stories@propaganda.network

    სახელი და გვარი (required)

    ელ-ფოსტა (required)

    სათაური

    ტექსტი