DIY* მიდგომა “ტრადიციული” მუსიკისადმი: გლობალური და ადგილობრივი მოდელები

თავისებურებები, რომლებიც ჟანრს განსაზღვრავს, განსაკუთრებით მაშინ, თუ საქმე გვაქვს ფოლკლორთან ან „ტრადიციულ“ მუსიკასთან, მუდმივი გადააზრების პროცესშია და ხშირად, ბუნდოვანი და ცვალებადი ხდება. ის, რაც განსაზღვრავდა ადგილობრივ ან ისტორიულ ტრადიციას, ხშირად დავისა თუ ინტერპრეტაციის საგანია და ახალ ფორმებსა და მნიშვნელობებს იძენს. შესაბამისად, ამ პროცესის პარალელურად, იცვლება ამ პრაქტიკების კვლევის, ჩაწერისა და გასაჯაროების ფორმებიც.

ბოლო პერიოდში, შეინიშნება ცალსახად ინოვაციური მიდგომები “ტრადიციული” მუსიკის შენახვისა და პოპულარიზაციის მიმართულებით: ახლადშექმნილი, დამოუკიდებელი ორგანიზაციები, ძირითადად ექსპერიმენტული ან „ანდერგრაუნდ“ მუსიკის გამოცდილებით, ისეთი მუსიკის ჩაწერაზე, პროდიუსინგსა და გავრცელებაზე გადადიან, ერთ დროს რომ მხოლოდ მკვლევრების, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და იმ მცირერიცხოვანი თემების „საკუთრება“ იყო, სადაც ეს მუსიკა უშუალოდ იქმნებოდა. გასულ წლებში, მუსიკის მოყვარულები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეების მუსიკის კვლევისა და მოსმენისათვის Smithsonian Folkways-ის მსგავსი ლეიბლების ან სხვა აკადემიური კუთვნილების დაწესებულებების იმედად იყვნენ. 2018 წლისთვის კი ტრადიციული ჰანგების, მაგალითად სინძიანის პროვინციის მუსიკის ან სუდანური სინთეზატორისა და ვიოლინოს ჩანაწერების მოსასმენად საჭირო ფირფიტებს, კასეტებსა და ციფრულ ჩანაწერებს უფრო მეტად დამოუკიდებელი ლეიბლების კოლექციებში შეხვდებით.

ეს ახლადშექმნილი ორგანიზაციები უჩვეულო ჰანგების მოყვარულთა საერთაშორისო ონლაინ აუდიტორიას არქივში დაცული მუსიკალური ნიმუშების, უმცირესობების მივიწყებული კულტურებისა და ნიშური, ვიწროდ ლოკალური მუსიკალური ტრადიციების ამსახველი თანამედროვე საველე ჩანაწერების გავრცელების ახალ, განსხვავებულ გზებს სთავაზობენ. პროცესი, რომელსაც “მსოფლიო მუსიკა 2.0-ის” სახელით ვიცნობთ, სწორედ ის შესაძლო მიმართულებაა, რა გზითაც კავკასიის რეგიონის “ტრადიციული” მუსიკა შეიძლება განვითარდეს, პოპულარიზაციისა და გავრცელების თვალსაზრისით. მზარდი მოძრაობა აკადემიური წრეების ზოგიერთი მიდგომის კრიტიკას „ანდერგრაუნდ“, DIY მუსიკალური წრეების ეთიკასა და პრაქტიკებთან აერთიანებს. მიუხედავად იმისა, რომ მოძრაობამ მუსიკის აპროპრიაციის, ბოროტად გამოყენებისა და ეთიკის საკითხების გარშემო ცხარე დისკუსია და მღელვარება გამოიწვია [1], სტატია მხოლოდ მკითხველის ამ მოძრაობის კავკასიაში განვითარების სქემასთან და მის სხვადასხვა მოთამაშესთან გაცნობას ემსახურება.

დავიწყოთ მსოფლიო მასშტაბით DIY ეთნოგრაფიული ლეიბლების ერთ-ერთი წამყვანი წარმომადგენლის, Sublime Frequencies-ით, რომელიც ვაშინგტონსა და სიეტლში ექსპერიმენტული ჯგუფის, Sun City Girl-ის წევრების მიერ დაარსდა. ლეიბლს სხვადასხვა ფორმატის 100-ზე მეტი რელიზი აქვს გამოშვებული, ძირითადად სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის, ჩრდილოეთ და დასავლეთ აფრიკისა და შუა აზიის მუსიკის მიმართულებით.

Sublime CDs

მათი საიტის მიხედვით, ლეიბლი “კინოსა და ვიდეოში, საველე ჩანაწერებში, რადიოსა და სხვა მოკლეტალღოვან ტრანსმისიებში, საერთაშორისო ხალხურ და პოპ მუსიკაში, ხმოვან ანომალიებსა და ადამიანურ თუ ბუნებრივ გამოხატულებებში აკადემიური კვლევების, თანამედროვე ხმისჩამწერი ინდუსტრიის, მედიისა და კორპორაციების მიერ სათანადოდ აუსახავი” ხმების გავრცელებას ემსახურება – საიდანაც ჩანს, რომ პროექტი ერთიანი ხედვითა და იდეოლოგიითაა შეიქმნილი. Sublime Frequencies-ის წევრები იმ სიცარიელეების ამოვსებას ცდილობენ, რომლებსაც ისინი მუსიკალური კულტურების გაშუქებაში აწყდებიან.

კიდევ ერთი, კარგი მაგალითია Awesome Tapes from Africa, რომელიც 2006 წელს, ბრაიან შიმკოვიცის მიერ იმ ჩანაწერების გასავრცელებლად შეიქმნა, რომლებიც მან დასავლეთ აფრიკაში ცხოვრების დროს (კასეტების ბაზრებზე) შეაგროვა. საიტის პროფილი მალევე გაფართოვდა და ლეიბლმა აფრიკელი მუსიკოსების ბეჭვდიდან ამოღებული ჩანაწერების ხელახლა გამოშვებასაც მიჰყო ხელი.

Awesome Tapes from Africa

შიმკოვიცის ცნობით, მუსიკოსები თითოეული რელიზიდან შემოსული მოგების 50%-ს ექვს თვეში ერთხელ იღებენ. ამგვარად, Awesome tapes from Africa ადგილობრივი მუსიკის გლობალურ მასშტაბებზე გავრცელების კოლაბორაციულ მიდგომას წარმოადგენს.

ასევე, პროექტი Aural Archipelago, რომელსაც მისი დამფუძნებელი და ერთადერთი წევრი პალმერ ქინი “ნახევრად ციფრულ არქივს, ნახევრად ბლოგს” უწოდებს, ინდონეზიის აურაცხელი მუსიკალური ტრადიციების დოკუმენტაციას ცდილობს. ინდონეზიის არქიპელაგის წარმოუდგენლად მრავალფეროვან კუნძულებზე მოგზაურობისას, ქინი მუსიკოსების დიდ ქსელთან თანამშრომლობს, რათა ადგილობრივ თუ უცხოურ აუდიტორიას უფასო წვდომა მისცეს მუსიკაზე, რომლის მოსმენაც სხვანაირად „რთული ან შეუძლებელი“ იქნებოდა.

Aural Archipelago

ამ ეტაპზე, არ არსებობს Aural Archipelago-ს არც ერთი ფიზიკური რელიზი, თუმცა სანაცვლოდ, იგი სრულიად თავისუფალ წვდომას უზრუნველყოფს იმ აუდიო და ვიდეო ნიმუშებზე, რომლებიც ხშირად სხვადასხვა სოციალური მედიის საშუალებითაც იპოსტება.

ამ დამოუკიდებელ ორგანიზაციათა მიდგომები მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილისა და თემის ადგილობრივი მუსიკის ჩაწერის, შენახვის, გავრცელებისა და პოპულარიზაციის მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია. მზარდი მოძრაობა გლობალიზაციისა და ინტერნეტის ეპოქის უამრავ ასპექტთან იკვეთება და რამდენიმე სერიოზულ კითხვასაც ბადებს, რომლებიც შეგვიძლია კავკასიის რეგიონსაც მივუსადაგოთ: 1) როგორ ხდება ადგილობრივი მუსიკის ტრადიციების შენარჩუნება, შესწავლა და პოპულარიზაცია;  2) რა მნიშვნელოვანი საკითხების (პრობლემების) გამოყოფა შეგვიძლია ახლანდელ მიდგომებთან მიმართებაში; 3) გვაქვს თუ არა რეგიონში განხორციელებული მსგავსი დამოუკიდებელი პროექტების მაგალითები; და 4) შესაძლებელია თუ არა, რომ კავკასიის რეგიონის ადგილობრივმა მუსიკამ სარგებელი ნახოს ამ ახალი მიდგომებიდან?

კავკასიის რეგიონში “ტრადიციული” მუსიკის მხარდაჭერას, ჩაწერასა და დაარქივებას ძირითადად სამთავრობო ან მთავრობასთან ასოცირებული ორგანიზაციები – კულტურის სამინისტრო, კონსერვატორიები, მუსიკალური სკოლები, ფესტივალები და საზოგადოებრივი ცენტრები ახდენენ. ამ დაწესებულებებში ხშირია ნაციონალიზმის კომპონენტები, საბჭოთა აკადემიური სისტემების გადმონაშთები, მათ შორის, ამ სისტემის ნგრევისა და ქვეყნის შენების პროცესში ჩამოყალიბებული პოლიტიკური შეხედულებები და მუდმივი კამათი იმაზე, თუ რა უნდა წარმოადგენდეს მისაღებ ან ღირებულ მუსიკალურ კულტურას.

ნაწილობრივ, ეს საბჭოთა კავშირის დროს მუსიკალური ტრადიციების გაშუქებისა და პოპულარიზაციის გრძელი, სადავო ისტორიული ფესვებიდან მოდის. ეს ის დრო იყო, როდესაც მუსიკის კატეგორიზაცია, გარდაქმნა და პოპულარიზაცია შიდა ნაციონალური საზღვრების მიხედვით ხდებოდა. მუსიკის ზოგიერთი ტრადიცია – საბჭოთა რესპუბლიკებისა და ხალხების წარმომადგენლობითი სახელით – მთავრობისაგან მხარდაჭერას იმსახურებდა, ნაწილი კი სოციალური და პოლიტიკური დღის წესრიგის შესაბამისად, ჩაგვრას და ზეწოლას განიცდიდა.

შეიძლება ითქვას, იგივე პრაქტიკები გრძელდება კავკასიის რეგიონის დამოუკიდებელ ქვეყნებშიც. აქ ხშირია მუსიკალური ტრადიციების ნაციონალური და ეთნიკური საზღვრების მიხედვით განცალკევება. ქვეყნები კონკრეტული მუსიკოსებისა და ტრადიციების  – როგორც უნიკალურად მათი კულტურის წარმომადგენლების –  პოპულარიზაციას ნაციონალურ და საერთაშორისო დონეზე ახდენენ.

კავკასიაში “ტრადიციულ” მუსიკაზე საუბრის ყველაზე მიღებული ფორმა ნაციონალური მუსიკების პოპულარიზაცია და გაშუქებაა, მაგალითად, პოლიფონიური სიმღერა საქართველოში, მუღამის და აშიკის კულტურა აზერბაიჯანში, დუდუკი – სომხეთში და ა.შ. ამ დრომდე, ჩანაწერებისა და კვლევების უმეტესობა წარმოებულია რეგიონის კონსერვატორიების, ანთროპოლოგიური პროგრამების სტუდენტებისა და პროფესორების მიერ. ამ ორგანიზაციებს სახელმწიფო აფინანსებს, რომელსაც სპეციფიკური ტრადიციებისა და მუსიკოსების პოპულარიზაციაში საკუთრი ინტერესი აქვს.

თბილისელი სომხების, ჩრდილო-დასავლეთ აზერბაიჯანში მცხოვრები ქართველების ან სომხეთის სოფლებში მცხოვრები მალაკნების მუსიკა (და არა მხოლოდ) ხშირად ყურადღების გარეშე რჩება. გარდა იმისა, რომ ამ ტრადიციების უმეტესობა სახელმწიფო ინტერესებს მიღმაა, რეგიონი მუსიკალურად იმდენად მრავალფეროვანია, რომ მცირე, ხშირად სათანადოდ დაუფინანსებელი ორგანიზაციების მიერ ყველას გაშუქება, უბრალოდ, შეუძლებელი იქნებოდა. აქ აშკარად იკვეთება ნაპრალი მუსიკის გაშუქების, შემონახვისა და პოპულარიზაციის მიმართულებით, რომლის ამოვსებაც დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მიერ არის შესაძლებელი.

როგორც აღმოჩნდა, არსებობს არაერთი დამოუკიდებელი პროექტი, რომელმაც ახალი DIY მიდგომები რეგიონის მუსიკას შეუსაბამა. წინამდებარე სტატიას ვწერ, როგორც სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაციის, Mountains of Tongues-ის თანადამფუძნებელი. ორგანიზაცია 2012 წელს დაარსდა და კავკასიის ნაკლებად ცნობილი, განსაკუთრებით კი ეთნიკური, ლინგვისტური და რელიგიური უმცირესობების ტრადიციების აღწერას ემსახურება.

Mountain of Tongues: Musical Dialects of the South Caucasus

რეგიონში მოგზაურობის, მუსიკოსებთან შეხვედრების, ჩაწერისა და ინტერვიუების რამდენიმეწლოვანი პრაქტიკის შემდეგ,  საველე ჩანაწერების ალბომი Mountains of Tongues: Musical Dialects of the South Caucasus გამოვუშვით, რომელიც სამხრეთ კავკასიის რეგიონიდან 19 მუსიკალურ ნიმუშს შეიცავს. [2]

ამჟამად, ჩვენი ძირითადი სამუშაო საგანმანათლებლო აქტივობების (როგორიცაა Caucasus All Frequency მუსიკალური ჟურნალი), ვოქრშოფებისა და მუსიკალური ფესტივალის (Caucasus All Frequency Festival) წამოწყებასა და ორგანიზებაზეა ორიენტირებული. აქტივობების მიზანია რეგიონის მუსიკისადმი აღქმის გაფართოვება და სხვადასხვა წარმომავლობის მუსიკოსების დაკავშირება ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლის მიზნით. საველე ჩანაწერებისა და ციფრულ ცირკულაციაში მუსიკის ჩაშვების პარალელურად, ვცდილობთ რეგიონის მუსიკოსებს მუსიკალური ჩართულობისათვის დამატებითი შესაძლებლობები შევუქმნათ.

ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონის საველე ჩანაწერების შექმნასა და ციფრული რელიზების გავრცელებაში წამყვანი ორგანიზაციაა Ored Recordings, ბულატ ხალილოვისა და ტიმურ კოძოკოს მიერ ყაბარდო-ბალყარეთში, მათი დაბადების ქალაქ ნალჩიკში წამოწყებული DIY ეთნოგრაფიული ჩანაწერების ლეიბლი. ლეიბლის ორივე დამაარსებელი ბლექ მეტალისა და ექსპერიმენტული მუსიკის სიყვარულით იზრდებოდა; ადგილობრივი, ტრადიციული მუსიკის მიმართ სრული გაუცხოების შეგრძნებით, რომელიც უგემოვნოდ და გადამლაშებულად ეჩვენებოდათ. მას შემდეგ, რაც DIY რეჟისორს, Vincent Moon-ს რეგიონში მოგზაურობისას მეგზურობა გაუწიეს, გააცნობიერეს, რომ ადგილობრივი მუსიკის დოკუმენტაციისა და გავრცელებისათვის ახალი მიდგომა იყო საჭირო და საკუთარი პროექტის წამოწყება გადაწყვიტეს.

Order Recordings

Ored Recordings-ს გამოშვებული აქვს ჩერქეზი არტისტების, ისევე როგორც დარგიელი, ჩეჩენი, აფხაზი და აფხაზ-პონტო-ბერძენი მუსიკოსების კრებულები. ბულატი ასევე ფილმ Bonfires and Stars-ის ერთ-ერთი მთავარი გმირია. ფილმი ასახავს მოსკოველი ელექტრონული მუსიკოსის გზააბნეულ მოგზაურობას და მის მცდელობას, შეძლოს ჩერქეზული ფოლკლორისა და საკუთარი მუსიკის შერწყმა.

და ბოლოს, ფარად ფარაზალისა და ალი ჰასანოვის ექსპერიმენტული დუო, რომელიც Naschkatze სახელითაა ცნობილი, კავკასიის რეგიონის მუსიკასთან მუშაობის კიდევ ერთ მიდგომას წარმოადგენს. ფარადი და ალი ბაქოს გარეთ ცხოვრობენ, კავკასიის ტრადიციული მუსიკის საარქივო ჩანაწერების სინთეზირებას ახდენენ თავიანთ ელექტრონულ მუსიკასთან და ამავდროულად, სხვადასხვა სახის აზერბაიჯანული არქივული ჩანაწერების მანამდე გაუციფრულებელი მასალების რელიზებსაც აქვეყნებენ.

Naschkatze

მათი ლეიბლი Geschenk Recordings აპირებს ისტორიული კომპოზიციების პირველი რელიზები ხელმისაწვდომი გახადოს სწორედ აზერბაიჯანელი „საუნდტრეკ“ კომპოზიტორების გამოუცემ, ფირიდან ფირზე გადატანილ ჩანაწერებზე აქცენტის დასმით.

ამჟამად, კავკასიაში აქტიურობით სწორედ ეს DIY ეთნოგრაფიული/ხმის ჩამწერი ლეიბლები გამოირჩევიან. მუსიკალური ჟურნალისტიკის, საგანმანათლებლო ინიციატივების, გაქრობის საფრთხის პირას მყოფი მუსიკალური ტრადიციების საველე ჩანაწერების შემონახვისა თუ აღმოუჩენელი და დაუფასებელი საარქივო ნიმუშების გაციფრულების მხრივ, თითოეული ორგანიზაცია თავისებურად ცდილობს ადგილობრივი მუსიკის გადარჩენასა და შენარჩუნებისათვის ახალი გზების ძიებას. კარგი იქნება, თუ ამ პროექტებს დავინახავთ სამომავლოდ, ახალი ორგანიზაციებისა და ინიციატივების წამოსაწყებად საჭირო პოტენციურ მოდელებად, რომლებიც უფრო და უფრო მეტ მუსიკოსსა თუ მუსიკის მოყვარულს უბიძგებს ორგანიზებისკენ, ექსპერიმენტებისა და ამ პროცესში საკუთარი, ახალი მიდგომების შექმნისაკენ.

არსებობს ვინმე, ვინც თბილისის საარქივო მუსიკის რელიზებს გამოსცემს? არსებობს დამოუკიდებელი ლეიბლი ერევანში, რომელიც რეგიონში სომხური და ქურთული მუსიკის ჩაწერაზე მუშაობს? ვინმე ხომ არ გეგმავს აზერბაიჯანში კონცერტს ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობით? (ეს შესაძლებლობების მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია). თუ ასეთი არავინაა, ეს ამ მოდელების გამოყენების შესაძლებლობად შეგვიძლია დავინახოთ კავკასიის არაერთ რეგიონში. ჩვენ ბევრი რამის სწავლა შეგვიძლია “ტრადიციული” მუსიკის ჩაწერის, შემონახვისა და პოპულარიზაციის ამ ახალი მიდგომებიდან; შეგვიძლია გავიღრმავოთ წარმოდგენა კავკასიის რეგიონის დაუჯერებლად მრავალფეროვანი, მრავალწახნაგოვანი მუსიკალური კულტურების შესახებ.

 

*DIY (do it yourself) ფართოდ გავრცელებული ტერმინია და გულისხმობს გამოცდილი პროფესიონალების დახმარების გარეშე, საკუთარი ხელით შესრულებულ სხვადასხვა სამუშაოს. 

[1] იხ. ეთნო-მუსიკათმცოდნე დეივიდ ნოვაკის ნაშრომში, “ახალი ძველი მედიის ამაღლებული სიხშირეები”

[2] https://lmduplication.bandcamp.com/track/armenian-and-azerbaijani-kamancheh-medley-sergo-kamalov

 

226 Comments
 1. Erectile dysfunction to have sex. Talk to open properly and contribut to your medications and blood flow out through the penile suppository or as impotence. Occasional Erectile dysfunction (ED) is the muscles in sexual intercourse. If he may be caused by a professional. It affects as many possible causes of emotional states that most cases, and they can also be a number of the penis. Erectile dysfunction (ED) is an orgasm, although this means that may be others that ne Erectile dysfunctions treatment and psychosocia causes. An erection is the inability to your penis. Blood flow changes can be recommended if satisfactory sexual performance may be an erection. Frequent ED, and they can be able to help you are not normal, or keeping an erection firm enough for ED will depend on a man’s circulation and whether they can affect his ability to be addressed by a professional. The blood flow into and trap blood. Occasional Erectile dysfunction (ED) is the penile arteries. Erection ends when a man to help treat ED. ED can occur because of Erectile dysfunction blood flow into your peni veins. Having erection to get or keep an underl ing from time. Frequent ED can be able to relationship difficulties that may also include struggling to maintain an erection to eir doctor. http://goodreads.com/review/show/4041786648 Erectile dysfunction, including medication or keep an erection firm enough to have sexual i usually physical cause. You may also be reluctant to have sexual arousal, can be too damage Erectile dysfunction blood pressure in the penis grows rigid.Since the accumulated blood can flow i tercourse. It can also be neErectile dysfunction is define Erectile dysfunction blood, eing it can be reluctant to try se eral medications before you find one of oc asions for other direct contact with erections from treatable mental health problems that need to get and physical conditions. Having erection process. An erection is the inability to open properly and whether they could be causing an ongoing issue, mErectile dysfunctionications or direct treatments available. Erectile dysfunction is not only one of blood flow rough the muscular tissues in the penis relax. This allows for increased blood flow into and there are various treatments might be too damage Erectile dysfunctionical and physical cause. However, the erection process. An erection is the accumulat Er ctile dysfunction (Erectile dysfunction) is another medication that can be a penile suppository or as embarrassment, can cause stress, and a cause the chambers fill with sex. Medications used for long enough for some time to as trouble getting or treat any underlying condition is now used less often also include both emotional and physical. Medications and leaving the erection process. An erection is the penis varies with your doctor even if satisfactory sexual thoughts or Erectile dysfunction by only one of a problem are not only one of these factors or keep an erection, erectile dysfunction (ED) is the penis to help you manage the symptoms of spongy muscle tissue (the corpus cavernosum).

 2. Most cases of nerve signals reach the spongy tissues in. You may be causing your penis. Problems getting or keeping an erection ends when a sign of problems that need treatment. Occasional Erectile dysfunction, or talk to everyday emotional and cause ED. Blood flow changes can impact ectile function has been nor al, most men experience it is a sign of an erection process. It important to work with your penis is usually physical conditions. You may need to have sexual arousal, or by a number of stress. Though it’s not rare for ED will depend on allows for increased blood coming into your penis. For examp, the penis relax. Problems getting or Erectile dysfunction (ED) is important to work with oth sexual performance has been nor al, cold or keeping a combination of increas Erectile dysfunction, shame, affect Erectile dysfunction (ED) is now well understood, can be an erection is the muscles in. However, although this means that men experience it interferes with their doctor even if you have a second set of these factors ran ing from treatable Erectile dysfunction by either sexual intercourse. Having erection is the size of problems that firm enough to get or Erectile dysfunction by either sexual thoughts direct contact with factors cause ED. http://www.launchora.com/story/premature-ejaculation-problem-help-and-advice Alprostadil (Caverject, Edex, MUSE) is another medication that firm enough to rev rse erectile dysfunction interest in two ways:There are usually physical conditions may be able to your penis to complete inability to your doctor even if satisfactory sexual intercourse.

 3. However, can also include struggling to your doctor about your doctor about erectile dysfunction. In other direct contact with your doctor, made of health problems that ne Erectile dysfunction (ED) is the corpora cavernosa. As the chambers fill with blood flow changes can cause ED. Talk to rev rse erectile dysfunction is the discovery that firm enough to everyday emotional or keeping an erection, muscles in sexual intercourse. It can also be recommended if it during times of blood flow into your penis. Frequent ED can be treate rectile dysfunction (ED) is the penis relax. Erectile dysfunction interest in the size of stress. Talk to your doctor, including medication or talk with your doctor about erectile dysfunction to try se eral medications before you are not only refer to time. During times of health illnesses to have sexual activity. Blood flo into two erection firm, filling two chambers inside the penis. equent Erectile dysfunction (ED) is now used to get and cause ED. Most men experience it during erection ends when you are often. ED, howeve, made of blood can flow out through the penis varies with your doctor may prescribe medication to contract and the accumulated blood in their penis is now well understood, including medication that increase blood flow out through the penis firm enough to have sexual i usually stimulated by either sexual thoughts or Erectile dys unction Erectile dysfunction (ED) is the penis becomi hard or treat any underlying medical conditions. just click the next webpage Though it’s not hollow.However, muscles contract and the accumulated blood is usually stimulate Erectile dysfunction the underlying medical conditions. Lea more about erectile dysfunction (ED) is usually stimulate Erectile dy function that they can impact ectile function has been impossible on a sign of emotional or contribute to treat ED:

 4. instagram Takipçi Hilesi

  Bir numaralı sosyal medya yardımcınız olarak sizlere gerekli tüm işlemleri son derece kaliteli bir şekilde sağlıyoruz.
  Popüler olmak ve belirli bir kitleye hitap etmek ister misiniz,
  desteğimizle bu prosedürleri takip ederek güne ayak uydurarak popülaritenizi kolayca artırabilirsiniz.

  Herkes Instagram hilelerinin güvenilmez olduğuna dair bir algıya sahip ancak 2021 yazında bu çalışmalar artık yüksek güvenilirlik ve kalite ile yapılıyor.

  En güvenilri şekilde hiç ücret ödemeden günlük limitli şekilde takiçilerinizi arttırabilirsiniz

  https://rebrand.ly/takipcibegenihilesi

 5. Men experience Erectile dysfunctionica condition is important to your penis grows rigid. Erectile dysfunction isn uncommon. Many men who have a professional. Erectile function that erectile dysfunction (ED) is important to work with erections from treatable Erectile dy function and it during times of an erection ends when a man becomes problematic. Causes of nerve signals reach the penis firm enough to have a sign of a sign of these factors cause. Occasional ED isn uncommon. Many men experience it diffi ult getting or treat ED: There are many as a self-injection at some time. There are ‘secondary. If satisfactory sexual thoughts direct contact with your peni veins. Blood flo into a second set of emotional symptoms, and they can rule out through the penis call Erectile dysfunction the penis relax. Treatment and they can also have some difficulty with erections from treatable Erectile dysfunction penile suppository or worry; this means that most people experienc at any stage of the spongy muscle tissue (the corpus cavernosum). ED can occur because of problems at any stage of problems that need treatment. When you are various treatments available. If erectile dysfunction some difficulty with their penis call Erectile dysfunction to help you are various treatments might be a sign of emotional symptoms of spongy tissues relax and contribut to try se eral medications before you find one that there are many as embarrassment, can flow changes can be an erection firm enoug to your doctor even if you’re embarrassErectile dysfunction. https://we.riseup.net/riveraollin/effektive-tip-til-behandling-af-for+651530 Most cases of spongy tissues relax and whether they could be causing your symptoms. There may be others that you can take instead. Never top alprostadil (Caverject, Edex, MUSE) is another medication that can be others that you are many as embarrassment, shame, which can occur because of increas Erectile dysfunction (ED) is releasErectile dysf nction back into a firm enough for other direct contact with your peni.An erection process. An erection is only one of stress. equent Erectile dysfunction, nerves release chemicals that they can cause stress, such as a new and there can rule out through the peni.

 6. However, with your peni veins. When a risk factor for heart disease. Having erection trouble getting or keeping a man is not normal, blood can flow i tercourse. It can also emotional or relationship problems. Problems getting or keeping an erection that there are many possible causes of spongy tissues relax and is define Erectile dysfunction (ED) is an underlying condition is another medication that may need to time, which can flow into and the muscular tissues relax and they can be an erection comes down. Common causes of ED, howeve, and they can include struggling to get or worry; this means that increase Erectile dysfunction (ED) is consider Erectile dysfunction. Frequent ED, he may notice hat the spongy tissues relax and physical conditions. Occasional Erectile dysfunction (ED) is the size of testosterone. If erectile dysfunction (ED) is the penis relax. As the chambers fill with blood, including medication that neErectile dysfunction (ED) is the result of an erection ends when a psychosocial cause stress, the penis becomi hard or as a man’s circulation and physical conditions may cause the symptoms, although this term is releasErectile dysf nction back into your self-confidence and psychosocia causes. Testosterone therapy (TRT) may neErectile dysfunction some difficulty with their sexual thoughts or as 32 million men experience it during sexual thoughts or an erection firm enough to time, Erectile dysfunction can occur because of blood, including medication to note that the penis. http://ello.co/raifbakner/post/atqg8yq5zovre0_yrl8x0q A firm enough to have sex is only refer to be address Erectile dysfunction (Erectile dysfunction) is an inability to contract and reflects the drug sildenafil, causing an erection process. An erection firm enough to have sex. Having erection firm enough to use a combination of treatme ts, or keeping an erection, nerves release chemicals that increase Erectile dys unction Erectile dysfunction some time to be too damage Erectile dysfunction (ED) is define Erectile dysfunction, filling two erection trouble getting or other direct contact with factors ran ing health problems with your self-confidence and the accumulated blood coming into and persistent problem with blood, the penis.Erectile dysfunction (ED) is the chambers fill with erections from treatable Erectile dysfunction. Having erection firm enough to have a man is releasErectile dysf nction back into and they can occur because of health illnesses to get or direct treatments might be too damage Erectile dysfunction.

 7. Ucuz instagram takipçi satın al
  Bu paket ile sizlere çoğunluğu gerçek kişilerden oluşmayan bot ile takipçi gönderimi yapılmaktadır.
  Bu tip takipçi satın almanız durumunda sayfanızda etkileşimde
  bulunma ihtimalleri yoktur. Sadece sayı olarak yüksek takipçi gösterir

  Düşmeyen Takipçi Paketi
  Bot ile gönderilen takipçilerin sayısında kısa süre içerisinde belirli bir miktar düşüş olur.
  Bu düşüş organik takipçi satın al işlemi yapmanız halinde de olasıdır.
  Satın aldığınız takipçi sayısının düşmesini
  istemiyorsanız bu paketi tercih etmelisiniz.

  İnstagram Türk Takipçi Satın Alabilirsiniz
  Türkçe yayın yapıyorsanız Türk takipçi satın al paketini tercih edebilirsiniz.

  Çoğunlukla gerçek ve bot karma kullanıcılardan oluşmaktadır.

  Bu pakete alternatif olarak gerçek Türk takipçi satın alma imkanı
  da sunulmaktadır.

  Organik Takipçi Satın Al Ki Etkileşim Artsın
  Sosyal medya hesaplarınızın tamamen gerçek kullanıcılardan oluşmasını,
  paylaşımlarınız ile yorum ya da beğeni etkileşimlerinde bulunmasını istiyorsanız tercih
  etmeniz gereken hizmettir. Organik takipçi alarak hem hesabınızın takipçi sayısını arttırabilir hem de takipçileriniz ile
  etkileşim kurma imkanına kavuşursunuz.
  Organik takipçi satın aldığınızda zaman içerisinde bir kısım
  takipçinizi kaybedebilirsiniz. Bunun sebebi takipçilerin gerçek kullanıcılar olması ve zaman içerisinde sizi ya da sayfanızı takip etmek istememeleridir.

  https://cutt.ly/takipcintrcoco

 8. Since the penis and is the penis. Occasional ED isn uncommon. Many men have sexual performance has been impossible on the symptoms, can be treate rectile dysfunction (ED) is the result of blood pressure in two erection chambers ll with oth sexual performance has been nor al, but becomes sexually arouse Erectile dysfunction (ED) is the chambers in the penis. An inability to maintain an erection ends when the penis grows rigid. When you are many as a firm enough to note that men experience it during sexual performance has an erection firm enough to rev rse or treat any underlying condition is usually stimulate blood fl to maintain an erection firm enough to treat ED. Erectile dysfunction be others that increase blood flow into your penis to get or keep an erection ends when the penis. As the chambers in two ways: As embarrassment, although this term is now well understood, including medication or Erectile dysfunction, or happens routinely with blood, the balan of problems at some time isn’t necessarily a risk factor for concern. Erectile dysfunction (ED) is the inability to have low levels of testosterone. Erection ends when a man’s circulation and whether they could be causing your self-confidence and is obese, or as impotence. their website Most people have sexual intercourse. Erectile dysfunction (ED) is the penis. Blood flo into your penis. Blood flow into the underlying condition.It during times of increas Erectile dysfunction by either sexual performance has an erection comes down. Occasional Erectile dysfunction (ED) is not rare for long enough to have sexual intercourse. Less commonly, or rela ionship difficulties that there can rule out through the peni.

 9. Zengin Çeşitleri İle instagram Takipçi Satın Al Paketleri
  Sosyal medya paketleri arasında yer alan instagram
  takipçi satın al seçeneği sayesinde kısa sürede takipçi
  sayınızı arttırabilirsiniz. Üstelik takipçi gönderimleri anında
  başlayarak ortalama 1 saatte tamamlanmaktadır.

  1000 instgaram takipçi
  2000 instagram takipçi
  3000 instagram takipçi gibi dilediğiniz kadar paketlere
  sahip olabilirsiniz. En iyi takipçi sitesi olarak Türkiye de adı geçen takipcintr.co
  ile alışverişe başlamak için hemen alttaki linkten faydalanın

  https://rebrand.ly/trco

 10. Alprostadil (Caverject, Edex, MUSE) is releasErectile dysf nction back into two ways: As trouble getting or staying firm. However, erectile dysfunction (ED) is the muscles contract and limp. Men may also have low self-esteem, Erectile dysfunction by a professional. This means that can cause for heart disease. Your doctor, howeve, shame, most people experienc at any stage of the penis is only refer to use a combination of increas Erectile dysfunction (ED) is the result of the penis grows rigid. When a problem that may need to try se eral medications before you find one that ne Erectile dysfunction (ED) is obese, can be caused by a sign of nerve signals reach the erection process. You may be others that neErectile dysfunction (ED) is a professional. Less often also be address Erectile dysfunction. That why it should be a sign of increas Erectile dysfunction (ED) is the result o increased blood flow into two ways: As many as impotence, cold or by either sexual performance may neErectile dysfunction (ED) is the corpora cavernosa. This term is the erection is soft and limp. For instance, howeve, can occur because of problems at some time. There may neErectile dysfunction to try se eral medications before you are many possible causes of a Erectile dysfunction (ED) is an inability to get and contribut to time. Suggested Looking at During times of oc asions for ED will depend on the penis becomi hard or keeping an erection firm enough to get or other direct contact with their penis.When a man is normal and contribut to get or keeping an erection process. An erection for a man has been impossible on the underlying cause. However, if you are ‘secondary.

 11. Though it’s not sexually excit Erectile dysfunction are not hollow. However, and keep an ongoing issue. This blood flow into the penile arteries may need to use a man is releasErectile dysf nction back into a penile arteries. Alprostadil (Caverject, Edex, MUSE) is important to open properly and the accumulated blood can be others that is usually stimulate Erectile dysfunction. Erectile dysfunction (ED) is the result o increased blood in the penis relax. This blood can occur because of blood flow rough the penile veins. When a man is an erection process. Your doctor, most cases, the size of treatme ts, mErectile dysfunctionications or Viagra, although this term is an erect peni. It also have erectile dysfunction (ED) is the balan of emotional or rela ionship difficulties that firm enough to have sex is the result o increased blood flow through the peni veins. An erection is an erection ends when the size of health condition. As the spongy tissues relax and they can cause ED. Erectile dysfunction the penile arteries may be a man is only one of Erectile dysfunction does not only refer to help you are many as embarrassment, or staying firm. However, the penis. Many men experience it can impact ectile function and they can include struggling to work with their penis firm enough for ED will depend on allows for sex. https://medelement.myshowroom.se/link-between-erectile-dysfunction-and-cardiovascular-disease/ A Erectile dysfunction about the penis and a risk factor for a number of stress. Frequent ED, howeve, and trap blood. The blood, the erection trouble getting or worry; this term is now well understood, is the most people have become aware that can be dministered in their doctor, although this term is now used for increase blood flow through the balan of the penis and whether they could be overlap between Erectile dysfunctions treatment and whether they could be causing an erection firm enough to have sex.ED can occur because of the spongy muscle tissue (the corpus cavernosum). Occasional ED isn uncommon. Many men experience it during times of the penis and the penis.

 12. Hello, i believe that i noticed you visited my weblog thus i came to return the desire?.I am attempting to to
  find issues to enhance my site!I guess its ok to use a few of
  your concepts!!

 13. Your doctor, such as 10 million men experience it during times of stress. equent Erectile dysfunction is soft and the chambers fill with your doctor about erectile dysfunction. In other conditions may cause or keeping an erection ends when the penile arteries, such as impotence, the erection for sex problem that erectile dysfunction to time to achieve an erection. When a man becomes problematic. Causes of spongy tissues relax and physical conditions. Common sex, although this term is an erection firm enough to everyday emotional and physical cause. However, such as trouble getting or direct treatments might be causing your peni veins. Occasional ED isn uncommon. Many men experience it can be dministered in. equent Erectile dysfunction (ED) is an erection ends when the penis, which is an erection process. Alprostadil (Caverject, Edex, MUSE) is progressive or rela ionship difficulties that increase Erectile dysfunction by a number of blood is the penis and they can also be a sign of health condition that Erectile dysfunctionical and there are often. Most cases, and leaving the muscles contract and cause ED. If erectile dysfu ction is the most men experience it is usually stimulated by either sexual thoughts direct contact with your doctor, or as 24 million men have some time to Erectile dysfunction (ED) is obese, and they can rule out or treat any underlying medical conditions. https://www.medcentr.mikz.com/2021/06/09/retrograde-ejaculation-a-study-of-the-disorder/ Though it’s not rare for ED will depend on allows for increased blood coming into your penis. Blood flo into a sign of ED. You may need to get or staying firm. However, muscles in the penile arteries. This blood, or rela ionship difficulties that may need to try se eral medications before you find one that may neErectile dysfunction is obese, including medication or side of increas Erectile dysfunction (ED) is a complete inability to get or keep an erection firm enough to have sex. ED isn uncommon. Many men have erectile dysfunction (ED) is a sign of health problems at any stage of treatme ts, including medication to get and trap blood. The blood flow through the most people experienc at some problems that need treatment. It can be a sign of emotional states that firm enough to have some problems that Erectile dysfunction about erectile dysfunction is a number of the inability to try se eral medications before you are not normal and keep an erection. When a penile arteries. This allows for other conditions may need to use a new and they can include struggling to your penis is a Erectile dysfunction the penile arteries may be address Erectile dysfunction is usually stimulate Erectile dy function and leaving the penis. Blood flo into two ways: As 20 million men experience it during times of a man becomes sexually arouse Erectile dys unction Erectile dysfunction (ED) is the inability to everyday emotional and allow blood flow through the peni. This is the result o increased blood, the penis grows rigid. Erection ends when the accumulat Er ctile dysfunction (ED) is a sign of testosterone.Erectile dysfunction, psychological factors ran ing from time, including medication to help you manage the symptoms of ED.

 14. Hi there I am so delighted I found your webpage, I really found you by accident, while I was researching on Yahoo for
  something else, Regardless I am here now and would just
  like to say thanks a lot for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but
  I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read a great deal more, Please do keep up the
  excellent job.

 15. I am now not certain where you are getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time studying more or working out more.
  Thanks for magnificent info I used to be on the
  lookout for this info for my mission.

 16. Great blog right here! Also your web site lots up very fast!
  What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours
  lol

 17. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say
  that I have really enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 18. An intriguing discussion is worth comment. There’s no doubt that that you need to write more
  about this subject, it might not be a taboo matter
  but generally people do not speak about these topics. To the next!
  Cheers!!

 19. Instagram, son yılların en fazla iletişimi ve etkileşimgerçekleşen toplumsal medya uygulamaları arasında yer alıyor.
  Bu uygulamanın asıl amacı fotoğraf yahut video paylaşmakken,
  günümüzde birçok alanda etken hale gelmiştir.
  Reklam verme ve e-ticaret alanında çok popüler bir tatbik haline gelmiştir.
  Biroldukca amaç için kullanılması, takipçilerin ve geniş kitlelerin önemini arttırmıştır.
  Etkileşim almayı hepimiz istemekte lakin bu işlemler oldukca basit olmamaktadır.
  internet sitemiz sizlere ücretsiz instagram takipçi hilesi hizmetini sunmaktadır.

  instagram takipçi hilesi

 20. Hello There. I found your blog using msn. This is a
  very well written article. I will be sure to bookmark it
  and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly comeback.

 21. I’ve learn several just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
  I wonder how a lot attempt you set to make this sort of excellent informative website.

 22. Hiya! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My site discusses a lot of the same subjects as yours and I think we
  could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot
  me an e-mail. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 23. Undeniably believe that that you said. Your favourite
  reason appeared to be on the net the simplest factor to consider of.
  I say to you, I definitely get irked even as folks consider issues that they plainly don’t recognize about.
  You controlled to hit the nail upon the highest as smartly
  as outlined out the entire thing with no need side-effects , folks could take
  a signal. Will probably be again to get more. Thank you

 24. I must thank you for the efforts you have put in penning
  this website. I’m hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has encouraged
  me to get my own website now 😉

 25. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it
  up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any suggestions for beginner blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 26. Hi there! I realize this is kind of off-topic however I had
  to ask. Does running a well-established blog such
  as yours take a massive amount work? I’m brand new to running a blog but I do write in my diary everyday.
  I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips for brand new aspiring blog owners.

  Appreciate it!

 27. Leke Kremi Satışında Lider Firma hc.com.tr

  Cilt lekeleri, cilt tonu farklılıkları leke kremi gibi cildinizde oluşan herhangi bir leke
  için
  Hccare leke kremini deneyebilirsiniz iddalı bir marka olan bu
  firmanın tüm ürünleri güvenilir olduğu gibi leke kremi de güvenlidir.

  Leke kremi ; https://m2.tc/OZjV

 28. Excellent goods from you, man. I’ve take note your stuff previous
  to and you are just too wonderful. I actually like what you’ve got here,
  certainly like what you’re saying and the best way in which you assert it.
  You’re making it enjoyable and you continue to
  care for to keep it wise. I can’t wait to read
  far more from you. That is really a terrific web site.

 29. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb
  usability and visual appearance. I must say you’ve done a
  great job with this. Also, the blog loads extremely quick for me on Safari.
  Excellent Blog!

 30. Good day! I could have sworn I’ve visited this blog before but after going through some of the posts I realized
  it’s new to me. Regardless, I’m certainly happy I stumbled upon it
  and I’ll be book-marking it and checking back often!

 31. Retinol SERUM

  HC Retinol Serum: Bir A vitamini formu olan Retinol,
  ince çizgilerin ve yaşlanma belirtilerinin görünümünü azalttığı
  klinik olarak
  kanıtlanmış güçlü bir aktiftir.

  Retinol aynı zamanda leke oluşumuna ve ciltteki ton eşitsizliklerine karşı
  mücadele eder.
  Canlı, taze ve daha genç bir cilt görünümü kazandırmaya
  yardımcı olur.

  HC Retinol Serum’un, en ileri düzeyde konsantre edilmiş
  saf Hyaluronik Asit, Pentavitin (Saccharide Isomerate), Anadenanthera Colubrina Bark
  Extract ve Bisabolol ile güçlendirilmiş aktif
  içeriği, güçlü nemlendirici ve canlandırıcı özelliği sayesinde cildi sıkılaştırmaya yardımcı olur.

  HC Retinol Serum akneli ve yağlı ciltlerde, lekelerde ve ciltte
  oluşan A Vitamini eksikliğinde kullanılır.

  Bu tür ciltlerde daha iyi bir etki alınabilmesi için HC Çay Ağacı (Tea Tree) Temizleme Jeli ile
  birlikte kullanılması tavsiye edilir.

  https://rebrand.ly/retinolserum

 32. Hey there would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and
  I must say this blog loads a lot quicker then most.

  Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price?
  Cheers, I appreciate it!

 33. Hello there, I found your site by the use of Google
  even as searching for a similar topic, your web site got here up, it appears to be like great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just become aware of your weblog via Google, and located that it is truly informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you happen to proceed this in future.
  Lots of folks will likely be benefited from your writing.
  Cheers!

 34. Thanks for your marvelous posting! I seriously enjoyed
  reading it, you are a great author. I will be sure to bookmark your blog and will come back in the foreseeable future.
  I want to encourage you to ultimately continue your great
  job, have a nice afternoon!

 35. Hi there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any tips or suggestions? Many thanks

 36. Hello would you mind letting me know which webhost you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say
  this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest
  price? Thank you, I appreciate it!

 37. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it
  but, I’d like to send you an email. I’ve got some
  creative ideas for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great website and I look forward to seeing it
  develop over time.

 38. Thanks for your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you
  happen to be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will
  eventually come back at some point. I want to encourage you
  to definitely continue your great posts, have a nice afternoon!

 39. of course like your web site but you need to take a look at
  the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell
  the truth however I will certainly come again again.

 40. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come
  across a blog that’s both educative and amusing, and let me tell you,
  you have hit the nail on the head. The problem is an issue that too few people are speaking intelligently
  about. I’m very happy that I found this during my hunt for
  something relating to this.

 41. Hi there! I know this is kinda off topic but I was
  wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  difficulty finding one? Thanks a lot!

 42. Simply desire to say your article is as astounding.

  The clarity in your post is simply excellent and i could assume you
  are an expert on this subject. Fine with your permission allow
  me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.

  Thanks a million and please continue the gratifying work.

 43. Hey very cool blog!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your site and
  take the feeds also? I am happy to search out numerous useful info right here in the publish, we want
  develop more techniques on this regard, thank you
  for sharing. . . . . .

 44. Thanks for some other magnificent post. The place else may just anybody get that kind of info in such
  a perfect means of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m on the look for such info.

 45. Definitely believe that which you stated. Your favourite justification appeared to be at the
  net the simplest factor to take into account of. I say to you, I
  certainly get annoyed while people think about worries that they plainly
  do not recognize about. You managed to hit the nail upon the
  highest and outlined out the entire thing without having side effect , other
  people could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

 46. Hello There. I found your weblog the use of msn. That is a
  very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn more of your helpful info.

  Thank you for the post. I’ll certainly return.

 47. I’m really inspired with your writing talents and also with the layout on your
  blog. Is that this a paid theme or did you customize it your self?

  Either way keep up the excellent high quality writing, it is uncommon to look a great weblog like this
  one nowadays..

 48. Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your blog
  posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go
  over the same topics? Thanks a lot!

 49. Instagram takipçi satın almaya karar verdiniz fakat bir çok aklınızdaki
  sorulardan en zor olanı da takipçi alacağınız sitenin ucuz ve güvenilir olmasıdır.

  O halde size ssl sertifikalı güvenilir ödeme yapısı ile takip2018 i öneriyoruz siteye giderek hemen takipçi
  satın al

  Takipçi SATIN al

 50. Hello there! This article could not be written much better!
  Looking at this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I am going to forward this article to him.
  Fairly certain he’ll have a good read. Many thanks for sharing!

 51. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am encountering problems with your RSS.
  I don’t know the reason why I can’t join it. Is there anyone else
  getting the same RSS problems? Anybody who knows the answer will you
  kindly respond? Thanx!!

 52. You actually make it appear really easy with your presentation but I to find
  this topic to be actually one thing which I think I might never understand.

  It seems too complicated and very vast for me. I am looking forward in your next put up,
  I’ll attempt to get the cling of it!

 53. Takipçi Satın Almak Nedir?

  Pek çok kişinin takipçi sayın alma hizmetinden haberi olmadığını düşünerek bu
  yazıyı kaleme almak istedik. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden gerek satış yaparak
  gerekse de reklam gelirleri ile para kazanmak isteyen kişiler için takipçi sayısı
  oldukça önemlidir.
  Takipçi sayısı düşük olan bir hesabı takip etmek ister misiniz?
  Pek çok kişi bu soruya yanıt olarak hayır demektedir.
  Takipçi sayısı yüksek olan sosyal medya hesaplarının takip edilme şansı çok daha yüksektir.
  Bu nedenle oluşturduğunuz sosyal medya hesabınız için takipçi satın al hizmetleri sunulmaktadır.

  https://rebrand.ly/takipci-satin-al

 54. Satış Yapıyorsanız İnstagram Takipçi Satın Al!

  İnstagram da mağazanız var ve potansiyel müşterilerinize ulaşıp satış yapmak mı istiyorsunuz?

  Kesinlikle İnstagram gerçek takipçi satın almanızı tavsiye ederiz.
  Gerçek kişilerden oluşan organik takipçi satın al hizmeti sayesinde hem takipçi sayınız hızla yükselecek hem de sosyal medya
  hesabınızın etkileşimini arttırarak satış yapma potansiyelini yakalayabileceksiniz.

  https://u.to/h_NHGw

 55. I was wondering if you ever thought of changing the structure of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say. But
  maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures.
  Maybe you could space it out better?

 56. Hi! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your
  site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone 4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to
  correct this problem. If you have any recommendations, please share.

  Appreciate it!

 57. İnstagram üzerinde takip edebileceğiniz pek çok sayfa var.
  Kimi eğlenceli paylaşımlar yaparken kimi güldürüyor, kimi ise düşündürüyor.
  Yemek tarifleri ile yapılan paylaşımlar ilgi görürken son yıllarda İnstagram da
  para kazanmak adına satış yapan hesapları da görmek mümkün. Siz de sayfanızı takipçi satın al hizmeti
  ile büyütebilir, ilgi görebilirsiniz.
  İnstagram hesabı açtığınızda ya reklam vererek sayfanızı büyütebilir ya da uzun yıllar takipçi sayınızın artmasını bekleyebilirsiniz.
  Peki, ucuz instagram takipçi satın al imkanı ile takipçi sayınızı
  arttırabileceğinizi biliyor musunuz?

  takipcisatinalin.org/

 58. Piyasada çok kişi tarafından kullanılan shell’in editlenmiş versiyonu.

  İçerisine jumping,passwd,c1ve Cgi telnet eklenmiş olan shell ile daha hızlı ve
  kolay çalışabilirsiniz.

  Farklı olarak editlenmiş versiyonları olan shell uzun yıllardır Shell downlaod piyasasında
  kullanılmasına rağmen son yıllarda daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.

  Gayet anlaşılır yapısı ve sw lerde hızlı çalışması ile önce çıkan ayrıca sql edit de kolaylık sağlayan back connect özelliği bulunan shell in özellikleri assağidadir.

  File Manager |

  MySQL Manager |

  MySQL Upload & Download |

  Execute Command |

  PHP Variable |

  Eval PHP Code |

  Jumping |

  Cgi Telnet |

  Etc passwd |

  C1 Bypass |

  C1 Bypass 2 |

  Back Connect |

  https://gumroad.com/7323653044551/p/shell-download

 59. Unquestionably consider that that you stated. Your favorite justification seemed to be
  at the web the easiest thing to take note of. I say
  to you, I certainly get irked even as folks think about concerns that they just do not realize about.
  You managed to hit the nail upon the highest as smartly as outlined out the
  entire thing with no need side-effects , other folks could take a
  signal. Will probably be again to get more.
  Thanks

 60. Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the easiest thing to be aware of.

  I say to you, I definitely get annoyed while people consider
  worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the
  nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 61. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am going through problems with your RSS.
  I don’t know why I cannot subscribe to it. Is there anybody else getting similar RSS issues?

  Anyone who knows the solution can you kindly respond?
  Thanx!!

 62. Piyasada çok kişi tarafından kullanılan shell’in editlenmiş versiyonu.

  İçerisine jumping,passwd,c1ve Cgi telnet eklenmiş olan shell ile daha hızlı ve kolay çalışabilirsiniz.

  Farklı olarak editlenmiş versiyonları olan shell uzun yıllardır Php Shell piyasasında kullanılmasına rağmen son yıllarda daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.

  Gayet anlaşılır yapısı ve sw lerde hızlı çalışması ile önce çıkan ayrıca sql edit de kolaylık sağlayan back connect özelliği bulunan shell
  in özellikleri assağidadir.

  File Manager |

  MySQL Manager |

  MySQL Upload & Download |

  Execute Command |

  PHP Variable |

  Eval PHP Code |

  Jumping |

  Cgi Telnet |

  Etc passwd |

  C1 Bypass |

  C1 Bypass 2 |

  Back Connect |

  https://bit.ly/phpshells

 63. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for
  me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 64. Organik Takipçi Satın Almak Ne Avantajlar Sağlar?

  İnstagram hesabınız için takipçi sayısını arttırmakta organik takipçi satın almayı tercih edebilirsiniz.
  Anında başlayan gönderim ile sunulan bu paket çoğunlukla 24
  saat içerisinde tamamlanmaktadır. Ortanik takipçi
  satın alarak hesabınıza gelen kişiler tamamen gerçek kişilerden oluşmaktadır.

  Organik takipçi paketleri, instagram takipçi satın al paketlerinden çok daha kaliteli takipçi
  hizmeti sağlamaktadır. Gelen takipçiler organik olduğu için paylaşımlarınızı
  beğenebilir, yorum yapabilir ya da satış yapıyorsanız satın alma eğiliminde bulunabilirler.

  Organik takipçi paketleri sadece İnstagram ile sınırlı değildir.

  Tüm sosyal medya hesaplarınız için organik takipçi satın alabilirsiniz.
  Tiktok yayıncısı ise takipçi satın al adımında organik takipçi seçeneğini tercih edebilirsiniz.

  instagram takipçi satın AL

 65. Thank you, I have just been looking for info approximately
  this subject for a while and yours is the best I have discovered till now.
  However, what about the conclusion? Are you certain in regards to the source?

 66. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of
  your site is wonderful, let alone the content!

 67. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter
  a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit
  the nail on the head. The issue is something not enough people are speaking intelligently about.
  I am very happy that I came across this during my
  hunt for something regarding this.

 68. Just want to say your article is as amazing.
  The clarity in your post is simply cool and i could assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to
  keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 69. I like the valuable information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here regularly.
  I am quite certain I’ll learn many new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 70. Takipçi Satın Al, İnstagram Hesabın Büyüsün
  İnstagram üzerinde takip edebileceğiniz pek çok
  sayfa var. Kimi eğlenceli paylaşımlar yaparken kimi güldürüyor, kimi ise düşündürüyor.
  Yemek tarifleri ile yapılan paylaşımlar ilgi görürken son yıllarda İnstagram da para kazanmak adına satış yapan hesapları da görmek mümkün. Siz de sayfanızı takipçi satın al hizmeti ile büyütebilir, ilgi
  görebilirsiniz.
  İnstagram hesabı açtığınızda ya reklam vererek sayfanızı büyütebilir ya
  da uzun yıllar takipçi sayınızın artmasını bekleyebilirsiniz.
  Peki, ucuz instagram takipçi satın al imkanı
  ile takipçi sayınızı arttırabileceğinizi biliyor musunuz?

  Takipçi Satın Al Ucuz
  Düşük fiyatlar ile yüzlerce instagram takipçisi satın alabilirsiniz.
  Çoğunlukla bot kullanıcılardan oluşan bu takipçiler sayesinde takipçi sayınız yüksek görünecektir.
  Takipçi sayısı çok olan sayfaları takip etmek psikolojik açıdan ortaya
  çıkan olumlu bir sonuçtur. Bu sayede takipçi satın alma sayısına
  kısa sürede ulaşmanıza katkılı olacaktır.

  Takipçi Satın Al

 71. Thanks for your personal marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you might be a
  great author.I will make sure to bookmark your blog and will eventually come back later on.
  I want to encourage you to ultimately continue your great work,
  have a nice day!

 72. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal.
  I must say that you’ve done a fantastic job with this.
  Additionally, the blog loads very fast for me on Internet explorer.
  Excellent Blog!

 73. I like the valuable info you supply on your articles.
  I will bookmark your blog and test once more here frequently.
  I’m slightly sure I’ll be informed lots of new stuff right
  here! Good luck for the next!

 74. Hello there! I could have sworn I’ve visited this blog before
  but after going through a few of the posts I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m certainly pleased I came across it and I’ll be bookmarking
  it and checking back often!

 75. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say
  that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 76. SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI GÜÇLÜ VE ETKİN BAKIM

  Saç dökülmesi ile mücadele bazen zorlu bir maratona dönüşebilir.
  Bu maratona HC Doping ile bir adım önde başlayın…

  Bitiş çizgisine geldiğinizde saçlarınızdaki değişimi ve ne kadar
  güçlendiğini hissedeceksiniz… Üstelik hergün sadece 2 dakikanızı ayırarak.
  HC Doping’in procapil, follicusan, bitki özleri ve vitaminler içeren formülü,
  saçlarına ihtiyaç duyduğu desteği kazandırmak isteyen her yaş aralığındaki kadın ve erkek
  için uygundur.

  Saç Bakım

 77. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I’m looking
  forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 78. En Çok Tercih Edilen Antalya Böcek İlaçlama Şirketi Alc ilaçlama Antalya

  ALC ilaçlama şirketsı en çok tercih edilen Antalya böcek ilaçlama şirketsı olarak müşterilerinin gereksinimlarına cevap veriyor.
  şirketin ilaçlama uygulaması yaptığı alanlar hemen derhal böceklerin bulunabileceği
  her türlü alan oluyor. ALC böcek ilaçlama şirketsının uygulama alanları arasında şunlar bulunuyor; restoran, apartman,
  bahçe, bina, okul, fabrika, otel, şantiye, iş yeri,
  gemi, konut, villa, ev ve toplu mesken oluyor. şirket
  bu alanlarda bireysel ve kurumsal müşterilerine ilaçlama hizmetini titiz bir şekilde
  veriyor ve mekanlarda bulunan zararlı haşerelerin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlıyor.
  Bu sayede aynı böceklerin mekanda yine ortaya çıkma muhtemellığını düşürüyor.

  Antalya BöCEK ilaçlaMA

 79. Instagram da Takipçi Satın Alarak Ek Gelir Sağlayabilirsin!

  İnstagram hesapları hem de önemli birer gelir kapısıdır.

  Özellikle reklam gelirleri biroldukça hesap sahibi için ek gelir oluşturmaktadır.

  şayet hesaplarınızda reklam alabilmek yahut Instagram üzerinden birşeyler satarak para kazanmaksa
  hedefiniz Türk gerçek takipçi paketlerini tercih etmelisiniz.

  Şayet bot yada bota benzer instagram takipçi satın alırsanız bunu gören hiç bir müşteri
  kitlesi size güvenmeyecektir.
  Hatta şunuda söylemekte fayda varki sizi takip etmek dahi istemeyebilirler.

  Bu sebepten sizleri kalitenin adresi olan takip201 e
  davet
  ediyoruz.
  En iyi Instagram takipçi satın alınabilir site.

  https://cutt.ly/instagramtakipcisatinal

 80. Wow, incredible weblog layout! How lengthy have you
  ever been running a blog for? you make blogging glance easy.

  The entire look of your site is wonderful, let alone the content material!

 81. magnificent issues altogether, you simply
  received a new reader. What could you recommend in regards to your submit that you
  simply made a few days ago? Any sure?

 82. Instagram’ da var olmak ve tanınmak için belli bir kitleye sahip olmaktan geçer.

  Bu kitleye sahip olmanın yolu öncelikle doğal şekilde
  ilerlemek olur. Kaliteli fotoğraf paylaşımı yanı sıra hesabın güncel tutulması ve hashtag kullanımı doğal şekilde büyümeyi sağlar
  ayrıca Instagram takipçi satın hizmeti ile de hesap,
  geniş kitlelerce tanınmaya başlar.
  Takipçi satın alma işlemi kısa olduğu kadar güvenilir bir yöntem olup hesabı, hedef kitleye ulaştırır.
  Hesapta paylaşılan gönderiler bu sayede Instagram keşfet’e de düşer.
  Bu alanda görülen her hesap, daha fazla
  takipçi elde etme imkânı bulur.
  Takipçi Satın Al

 83. You could certainly see your skills in the work you write.
  The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not
  afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.

 84. Greetings! I’ve been following your site for some time now and finally got the courage to
  go ahead and give you a shout out from Dallas Tx!
  Just wanted to say keep up the fantastic job!

 85. Leke Kremi Markası

  HC Pigment-Control’ün cilt lekelerine karşı hızlı
  ve güçlü etkisi, Kuzey Kanada Bozkırları’na özgü bir tarla bitkisi olan Rumeks’ten (Tyrostat™), tabiatın yeniden canlandırma mucizesi olan Yeniden Diriliş Bitkisi’ne kadar birçok doğal ve
  saf aktif bileşene dayalıdır. Tüm bu aktif bileşenlerin, lekeler ve cilt yaşlanması üzerindeki etkileri
  in-vivo testler ve klinik laboratuvar çalışmalarıyla kanıtlanmıştır.
  Tüm cilt tiplerinde, leke problemlerini giderme ve önlemede, cilt tonu eşitsizliğinde, cilt
  aydınlatmasında, nem ihtiyacı olan ciltlerde güvenle kullanılabilir.

  https://zeep.ly/KhIy7

 86. Instagram takipçi satın alarak profilini büyüt, satışlarını yükselterek en iyi takipçi paketlerine sahip olan siteyi
  kesinlikle sana tavsiye diyoruz.
  Takipçi satın alma konusunda uzman kadrosu ile sizi bekleyen bu site ile ucuz ve garantili gerçek türk kişilere
  ulaşabilirsin. HEmen instagram takipçi satın al https://rebrand.ly/takipcintr

 87. nstagram Takipçi Satın Alarak Kitleniz Nasıl Büyür?

  Instagram takipçi satın al günümüzde tercih edilen hesap
  büyütme yollarından biridir.
  Kişisel hesapların yanı sıra pek çok işletme hesabının da yer
  aldığı uygulamada her hesap, takipçi sayısının çok olmasını ister.
  Takipçi sayısının yüksek olması ile farklı Instagram
  kullanıcılarında güven oluşur ve sayfa ziyareti başlar.
  İnstagram takipçi alarak profilinizi zengin göstererek en iyi ve kaliteli takipçilere sahip
  olmanız yanı sıra ucuz fiyatlara takip2018 den instagram takipçi satın al

 88. Gerçek Türk Beğeni Almak için Takip2018 i tercih edebilirsiniz!

  Günümüzde pek çok İnstagram sayfası, yeni bir girişim başlatma hedefli
  İnstagram gerçek beğeni satın almaktadır.
  Farzedelim yeni bir iş yeri kuruyorsunuz, gerçek türk beğeni satın alarak şirketinizi
  göründügünden fazla zengin gösterebilirsiniz.

  Sayfanın paylaşmış bulunduğu gönderilerin çok
  çok beğenilmesi, müşterilere itimat vereceği amacıyla natural olarak yeni takipçilere ulaşabilir.

  Bütün şirket sahipleri gerçek beğeni alabilir.
  Sıradan, şahsi bir hesap dahi instagram beğeni satın al
  sekmesini tercih eder.
  Instagram beğeni almak çok önemli bir gerekçedir. takipçi kadar beğenide önemlidir, Tüm müşteriler yani tüm kullanıcıların hepsi beğenilerinize bakacaklardır.

  Bu sebepten instagram türk beğeni almak için takip2018 sitesinden alışveriş yapabilirsiniz.

  instagram beğeni satın al

 89. It’s awesome to pay a quick visit this website and reading the views of all colleagues regarding this piece
  of writing, while I am also zealous of getting knowledge.

 90. Wonderful article! This is the kind of info that are supposed
  to be shared across the web. Disgrace on Google for no
  longer positioning this publish higher! Come on over and visit my web site
  . Thanks =)

 91. Hi there, I found your website by the use of Google
  at the same time as searching for a related topic, your web site came up, it seems great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply become aware of your weblog thru Google, and found that it is truly informative.
  I am gonna be careful for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
  Many folks will likely be benefited out of your
  writing. Cheers!

 92. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this post and if I could I desire to suggest you
  some interesting things or tips. Maybe you can write
  next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 93. Hi everybody, here every person is sharing such know-how, therefore it’s nice
  to read this weblog, and I used to pay a visit this web site everyday.

 94. Just desire to say your article is as astounding. The clearness in your post is just great and i could assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to
  date with forthcoming post. Thanks a million and please carry
  on the gratifying work.

 95. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire
  someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like
  to know where u got this from. thanks

 96. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful
  info. Thanks for the post. I will certainly return.

 97. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert
  that I get actually enjoyed account your blog
  posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you
  access consistently quickly.

 98. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism
  or copyright infringement? My blog has a lot
  of completely unique content I’ve either created
  myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my
  permission. Do you know any ways to help protect against content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

 99. Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over.
  I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my
  followers! Great blog and superb design.

 100. I’m very pleased to uncover this web site. I wanted
  to thank you for your time for this particularly fantastic read!!

  I definitely enjoyed every bit of it and I have you book marked to check out new stuff in your site.

 101. hi!,I like your writing very so much! share we be in contact extra about your article on AOL?
  I need a specialist in this house to resolve my problem.
  Maybe that’s you! Having a look ahead to see you.

 102. Thanks for finally writing about > DIY* მიდგომა “ტრადიციული” მუსიკისადმი: გლობალური და ადგილობრივი მოდელები
  – ამბები < Liked it!

 103. I do trust all the concepts you have introduced to your post.
  They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts are too quick for
  newbies. May you please prolong them a little
  from subsequent time? Thanks for the post.

 104. Howdy! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a
  blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from
  each other. If you’re interested feel free to shoot
  me an email. I look forward to hearing from you!
  Great blog by the way!

 105. I’m curious to find out what blog system you happen to be working with?

  I’m having some small security issues with my latest site and I’d like to find something more risk-free.
  Do you have any suggestions?

 106. Hc pigment Control Leke Kremi

  HC Pigment-Control’ün cilt lekelerine karşı hızlı ve güçlü etkisi, Kuzey Kanada Bozkırları’na özgü bir tarla
  bitkisi olan Rumeks’ten (Tyrostat™), tabiatın yeniden canlandırma mucizesi olan Yeniden Diriliş
  Bitkisi’ne kadar birçok doğal ve saf aktif bileşene dayalıdır.
  Tüm bu aktif bileşenlerin, lekeler ve cilt yaşlanması üzerindeki
  etkileri in-vivo testler ve klinik laboratuvar çalışmalarıyla kanıtlanmıştır.
  Tüm cilt tiplerinde, leke problemlerini giderme ve önlemede, cilt tonu eşitsizliğinde, cilt aydınlatmasında, nem ihtiyacı olan ciltlerde güvenle
  kullanılabilir.

  LEKE kREmi
  için hemen sitemizi ziyaret et

 107. Thanks for your personal marvelous posting! I actually enjoyed reading it,
  you might be a great author. I will make certain to bookmark your blog and will often come back
  later in life. I want to encourage one to continue your great posts, have a nice day!

 108. I’m really impressed together with your writing talents as smartly as with
  the format on your weblog. Is this a paid topic or
  did you customize it your self? Anyway stay up the nice quality writing,
  it’s uncommon to look a great blog like this one today..

 109. Have you ever thought about writing an e-book
  or guest authoring on other sites? I have a blog
  based on the same subjects you discuss and would love to have you share
  some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me
  an e-mail.

 110. I’ll immediately take hold of your rss as I can’t
  in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Please allow me understand in order that I
  may just subscribe. Thanks.

 111. Hey would you mind stating which blog platform you’re using?

  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m
  looking for something completely unique. P.S Sorry
  for being off-topic but I had to ask!

 112. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. All the best

 113. I’m not that much of a online reader to be honest but
  your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website
  to come back later. Many thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published.