DIY* მიდგომა “ტრადიციული” მუსიკისადმი: გლობალური და ადგილობრივი მოდელები

თავისებურებები, რომლებიც ჟანრს განსაზღვრავს, განსაკუთრებით მაშინ, თუ საქმე გვაქვს ფოლკლორთან ან „ტრადიციულ“ მუსიკასთან, მუდმივი გადააზრების პროცესშია და ხშირად, ბუნდოვანი და ცვალებადი ხდება. ის, რაც განსაზღვრავდა ადგილობრივ ან ისტორიულ ტრადიციას, ხშირად დავისა თუ ინტერპრეტაციის საგანია და ახალ ფორმებსა და მნიშვნელობებს იძენს. შესაბამისად, ამ პროცესის პარალელურად, იცვლება ამ პრაქტიკების კვლევის, ჩაწერისა და გასაჯაროების ფორმებიც.

ბოლო პერიოდში, შეინიშნება ცალსახად ინოვაციური მიდგომები “ტრადიციული” მუსიკის შენახვისა და პოპულარიზაციის მიმართულებით: ახლადშექმნილი, დამოუკიდებელი ორგანიზაციები, ძირითადად ექსპერიმენტული ან „ანდერგრაუნდ“ მუსიკის გამოცდილებით, ისეთი მუსიკის ჩაწერაზე, პროდიუსინგსა და გავრცელებაზე გადადიან, ერთ დროს რომ მხოლოდ მკვლევრების, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და იმ მცირერიცხოვანი თემების „საკუთრება“ იყო, სადაც ეს მუსიკა უშუალოდ იქმნებოდა. გასულ წლებში, მუსიკის მოყვარულები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეების მუსიკის კვლევისა და მოსმენისათვის Smithsonian Folkways-ის მსგავსი ლეიბლების ან სხვა აკადემიური კუთვნილების დაწესებულებების იმედად იყვნენ. 2018 წლისთვის კი ტრადიციული ჰანგების, მაგალითად სინძიანის პროვინციის მუსიკის ან სუდანური სინთეზატორისა და ვიოლინოს ჩანაწერების მოსასმენად საჭირო ფირფიტებს, კასეტებსა და ციფრულ ჩანაწერებს უფრო მეტად დამოუკიდებელი ლეიბლების კოლექციებში შეხვდებით.

ეს ახლადშექმნილი ორგანიზაციები უჩვეულო ჰანგების მოყვარულთა საერთაშორისო ონლაინ აუდიტორიას არქივში დაცული მუსიკალური ნიმუშების, უმცირესობების მივიწყებული კულტურებისა და ნიშური, ვიწროდ ლოკალური მუსიკალური ტრადიციების ამსახველი თანამედროვე საველე ჩანაწერების გავრცელების ახალ, განსხვავებულ გზებს სთავაზობენ. პროცესი, რომელსაც “მსოფლიო მუსიკა 2.0-ის” სახელით ვიცნობთ, სწორედ ის შესაძლო მიმართულებაა, რა გზითაც კავკასიის რეგიონის “ტრადიციული” მუსიკა შეიძლება განვითარდეს, პოპულარიზაციისა და გავრცელების თვალსაზრისით. მზარდი მოძრაობა აკადემიური წრეების ზოგიერთი მიდგომის კრიტიკას „ანდერგრაუნდ“, DIY მუსიკალური წრეების ეთიკასა და პრაქტიკებთან აერთიანებს. მიუხედავად იმისა, რომ მოძრაობამ მუსიკის აპროპრიაციის, ბოროტად გამოყენებისა და ეთიკის საკითხების გარშემო ცხარე დისკუსია და მღელვარება გამოიწვია [1], სტატია მხოლოდ მკითხველის ამ მოძრაობის კავკასიაში განვითარების სქემასთან და მის სხვადასხვა მოთამაშესთან გაცნობას ემსახურება.

დავიწყოთ მსოფლიო მასშტაბით DIY ეთნოგრაფიული ლეიბლების ერთ-ერთი წამყვანი წარმომადგენლის, Sublime Frequencies-ით, რომელიც ვაშინგტონსა და სიეტლში ექსპერიმენტული ჯგუფის, Sun City Girl-ის წევრების მიერ დაარსდა. ლეიბლს სხვადასხვა ფორმატის 100-ზე მეტი რელიზი აქვს გამოშვებული, ძირითადად სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის, ჩრდილოეთ და დასავლეთ აფრიკისა და შუა აზიის მუსიკის მიმართულებით.

Sublime CDs

მათი საიტის მიხედვით, ლეიბლი “კინოსა და ვიდეოში, საველე ჩანაწერებში, რადიოსა და სხვა მოკლეტალღოვან ტრანსმისიებში, საერთაშორისო ხალხურ და პოპ მუსიკაში, ხმოვან ანომალიებსა და ადამიანურ თუ ბუნებრივ გამოხატულებებში აკადემიური კვლევების, თანამედროვე ხმისჩამწერი ინდუსტრიის, მედიისა და კორპორაციების მიერ სათანადოდ აუსახავი” ხმების გავრცელებას ემსახურება – საიდანაც ჩანს, რომ პროექტი ერთიანი ხედვითა და იდეოლოგიითაა შეიქმნილი. Sublime Frequencies-ის წევრები იმ სიცარიელეების ამოვსებას ცდილობენ, რომლებსაც ისინი მუსიკალური კულტურების გაშუქებაში აწყდებიან.

კიდევ ერთი, კარგი მაგალითია Awesome Tapes from Africa, რომელიც 2006 წელს, ბრაიან შიმკოვიცის მიერ იმ ჩანაწერების გასავრცელებლად შეიქმნა, რომლებიც მან დასავლეთ აფრიკაში ცხოვრების დროს (კასეტების ბაზრებზე) შეაგროვა. საიტის პროფილი მალევე გაფართოვდა და ლეიბლმა აფრიკელი მუსიკოსების ბეჭვდიდან ამოღებული ჩანაწერების ხელახლა გამოშვებასაც მიჰყო ხელი.

Awesome Tapes from Africa

შიმკოვიცის ცნობით, მუსიკოსები თითოეული რელიზიდან შემოსული მოგების 50%-ს ექვს თვეში ერთხელ იღებენ. ამგვარად, Awesome tapes from Africa ადგილობრივი მუსიკის გლობალურ მასშტაბებზე გავრცელების კოლაბორაციულ მიდგომას წარმოადგენს.

ასევე, პროექტი Aural Archipelago, რომელსაც მისი დამფუძნებელი და ერთადერთი წევრი პალმერ ქინი “ნახევრად ციფრულ არქივს, ნახევრად ბლოგს” უწოდებს, ინდონეზიის აურაცხელი მუსიკალური ტრადიციების დოკუმენტაციას ცდილობს. ინდონეზიის არქიპელაგის წარმოუდგენლად მრავალფეროვან კუნძულებზე მოგზაურობისას, ქინი მუსიკოსების დიდ ქსელთან თანამშრომლობს, რათა ადგილობრივ თუ უცხოურ აუდიტორიას უფასო წვდომა მისცეს მუსიკაზე, რომლის მოსმენაც სხვანაირად „რთული ან შეუძლებელი“ იქნებოდა.

Aural Archipelago

ამ ეტაპზე, არ არსებობს Aural Archipelago-ს არც ერთი ფიზიკური რელიზი, თუმცა სანაცვლოდ, იგი სრულიად თავისუფალ წვდომას უზრუნველყოფს იმ აუდიო და ვიდეო ნიმუშებზე, რომლებიც ხშირად სხვადასხვა სოციალური მედიის საშუალებითაც იპოსტება.

ამ დამოუკიდებელ ორგანიზაციათა მიდგომები მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილისა და თემის ადგილობრივი მუსიკის ჩაწერის, შენახვის, გავრცელებისა და პოპულარიზაციის მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია. მზარდი მოძრაობა გლობალიზაციისა და ინტერნეტის ეპოქის უამრავ ასპექტთან იკვეთება და რამდენიმე სერიოზულ კითხვასაც ბადებს, რომლებიც შეგვიძლია კავკასიის რეგიონსაც მივუსადაგოთ: 1) როგორ ხდება ადგილობრივი მუსიკის ტრადიციების შენარჩუნება, შესწავლა და პოპულარიზაცია;  2) რა მნიშვნელოვანი საკითხების (პრობლემების) გამოყოფა შეგვიძლია ახლანდელ მიდგომებთან მიმართებაში; 3) გვაქვს თუ არა რეგიონში განხორციელებული მსგავსი დამოუკიდებელი პროექტების მაგალითები; და 4) შესაძლებელია თუ არა, რომ კავკასიის რეგიონის ადგილობრივმა მუსიკამ სარგებელი ნახოს ამ ახალი მიდგომებიდან?

კავკასიის რეგიონში “ტრადიციული” მუსიკის მხარდაჭერას, ჩაწერასა და დაარქივებას ძირითადად სამთავრობო ან მთავრობასთან ასოცირებული ორგანიზაციები – კულტურის სამინისტრო, კონსერვატორიები, მუსიკალური სკოლები, ფესტივალები და საზოგადოებრივი ცენტრები ახდენენ. ამ დაწესებულებებში ხშირია ნაციონალიზმის კომპონენტები, საბჭოთა აკადემიური სისტემების გადმონაშთები, მათ შორის, ამ სისტემის ნგრევისა და ქვეყნის შენების პროცესში ჩამოყალიბებული პოლიტიკური შეხედულებები და მუდმივი კამათი იმაზე, თუ რა უნდა წარმოადგენდეს მისაღებ ან ღირებულ მუსიკალურ კულტურას.

ნაწილობრივ, ეს საბჭოთა კავშირის დროს მუსიკალური ტრადიციების გაშუქებისა და პოპულარიზაციის გრძელი, სადავო ისტორიული ფესვებიდან მოდის. ეს ის დრო იყო, როდესაც მუსიკის კატეგორიზაცია, გარდაქმნა და პოპულარიზაცია შიდა ნაციონალური საზღვრების მიხედვით ხდებოდა. მუსიკის ზოგიერთი ტრადიცია – საბჭოთა რესპუბლიკებისა და ხალხების წარმომადგენლობითი სახელით – მთავრობისაგან მხარდაჭერას იმსახურებდა, ნაწილი კი სოციალური და პოლიტიკური დღის წესრიგის შესაბამისად, ჩაგვრას და ზეწოლას განიცდიდა.

შეიძლება ითქვას, იგივე პრაქტიკები გრძელდება კავკასიის რეგიონის დამოუკიდებელ ქვეყნებშიც. აქ ხშირია მუსიკალური ტრადიციების ნაციონალური და ეთნიკური საზღვრების მიხედვით განცალკევება. ქვეყნები კონკრეტული მუსიკოსებისა და ტრადიციების  – როგორც უნიკალურად მათი კულტურის წარმომადგენლების –  პოპულარიზაციას ნაციონალურ და საერთაშორისო დონეზე ახდენენ.

კავკასიაში “ტრადიციულ” მუსიკაზე საუბრის ყველაზე მიღებული ფორმა ნაციონალური მუსიკების პოპულარიზაცია და გაშუქებაა, მაგალითად, პოლიფონიური სიმღერა საქართველოში, მუღამის და აშიკის კულტურა აზერბაიჯანში, დუდუკი – სომხეთში და ა.შ. ამ დრომდე, ჩანაწერებისა და კვლევების უმეტესობა წარმოებულია რეგიონის კონსერვატორიების, ანთროპოლოგიური პროგრამების სტუდენტებისა და პროფესორების მიერ. ამ ორგანიზაციებს სახელმწიფო აფინანსებს, რომელსაც სპეციფიკური ტრადიციებისა და მუსიკოსების პოპულარიზაციაში საკუთრი ინტერესი აქვს.

თბილისელი სომხების, ჩრდილო-დასავლეთ აზერბაიჯანში მცხოვრები ქართველების ან სომხეთის სოფლებში მცხოვრები მალაკნების მუსიკა (და არა მხოლოდ) ხშირად ყურადღების გარეშე რჩება. გარდა იმისა, რომ ამ ტრადიციების უმეტესობა სახელმწიფო ინტერესებს მიღმაა, რეგიონი მუსიკალურად იმდენად მრავალფეროვანია, რომ მცირე, ხშირად სათანადოდ დაუფინანსებელი ორგანიზაციების მიერ ყველას გაშუქება, უბრალოდ, შეუძლებელი იქნებოდა. აქ აშკარად იკვეთება ნაპრალი მუსიკის გაშუქების, შემონახვისა და პოპულარიზაციის მიმართულებით, რომლის ამოვსებაც დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მიერ არის შესაძლებელი.

როგორც აღმოჩნდა, არსებობს არაერთი დამოუკიდებელი პროექტი, რომელმაც ახალი DIY მიდგომები რეგიონის მუსიკას შეუსაბამა. წინამდებარე სტატიას ვწერ, როგორც სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაციის, Mountains of Tongues-ის თანადამფუძნებელი. ორგანიზაცია 2012 წელს დაარსდა და კავკასიის ნაკლებად ცნობილი, განსაკუთრებით კი ეთნიკური, ლინგვისტური და რელიგიური უმცირესობების ტრადიციების აღწერას ემსახურება.

Mountain of Tongues: Musical Dialects of the South Caucasus

რეგიონში მოგზაურობის, მუსიკოსებთან შეხვედრების, ჩაწერისა და ინტერვიუების რამდენიმეწლოვანი პრაქტიკის შემდეგ,  საველე ჩანაწერების ალბომი Mountains of Tongues: Musical Dialects of the South Caucasus გამოვუშვით, რომელიც სამხრეთ კავკასიის რეგიონიდან 19 მუსიკალურ ნიმუშს შეიცავს. [2]

ამჟამად, ჩვენი ძირითადი სამუშაო საგანმანათლებლო აქტივობების (როგორიცაა Caucasus All Frequency მუსიკალური ჟურნალი), ვოქრშოფებისა და მუსიკალური ფესტივალის (Caucasus All Frequency Festival) წამოწყებასა და ორგანიზებაზეა ორიენტირებული. აქტივობების მიზანია რეგიონის მუსიკისადმი აღქმის გაფართოვება და სხვადასხვა წარმომავლობის მუსიკოსების დაკავშირება ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლის მიზნით. საველე ჩანაწერებისა და ციფრულ ცირკულაციაში მუსიკის ჩაშვების პარალელურად, ვცდილობთ რეგიონის მუსიკოსებს მუსიკალური ჩართულობისათვის დამატებითი შესაძლებლობები შევუქმნათ.

ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონის საველე ჩანაწერების შექმნასა და ციფრული რელიზების გავრცელებაში წამყვანი ორგანიზაციაა Ored Recordings, ბულატ ხალილოვისა და ტიმურ კოძოკოს მიერ ყაბარდო-ბალყარეთში, მათი დაბადების ქალაქ ნალჩიკში წამოწყებული DIY ეთნოგრაფიული ჩანაწერების ლეიბლი. ლეიბლის ორივე დამაარსებელი ბლექ მეტალისა და ექსპერიმენტული მუსიკის სიყვარულით იზრდებოდა; ადგილობრივი, ტრადიციული მუსიკის მიმართ სრული გაუცხოების შეგრძნებით, რომელიც უგემოვნოდ და გადამლაშებულად ეჩვენებოდათ. მას შემდეგ, რაც DIY რეჟისორს, Vincent Moon-ს რეგიონში მოგზაურობისას მეგზურობა გაუწიეს, გააცნობიერეს, რომ ადგილობრივი მუსიკის დოკუმენტაციისა და გავრცელებისათვის ახალი მიდგომა იყო საჭირო და საკუთარი პროექტის წამოწყება გადაწყვიტეს.

Order Recordings

Ored Recordings-ს გამოშვებული აქვს ჩერქეზი არტისტების, ისევე როგორც დარგიელი, ჩეჩენი, აფხაზი და აფხაზ-პონტო-ბერძენი მუსიკოსების კრებულები. ბულატი ასევე ფილმ Bonfires and Stars-ის ერთ-ერთი მთავარი გმირია. ფილმი ასახავს მოსკოველი ელექტრონული მუსიკოსის გზააბნეულ მოგზაურობას და მის მცდელობას, შეძლოს ჩერქეზული ფოლკლორისა და საკუთარი მუსიკის შერწყმა.

და ბოლოს, ფარად ფარაზალისა და ალი ჰასანოვის ექსპერიმენტული დუო, რომელიც Naschkatze სახელითაა ცნობილი, კავკასიის რეგიონის მუსიკასთან მუშაობის კიდევ ერთ მიდგომას წარმოადგენს. ფარადი და ალი ბაქოს გარეთ ცხოვრობენ, კავკასიის ტრადიციული მუსიკის საარქივო ჩანაწერების სინთეზირებას ახდენენ თავიანთ ელექტრონულ მუსიკასთან და ამავდროულად, სხვადასხვა სახის აზერბაიჯანული არქივული ჩანაწერების მანამდე გაუციფრულებელი მასალების რელიზებსაც აქვეყნებენ.

Naschkatze

მათი ლეიბლი Geschenk Recordings აპირებს ისტორიული კომპოზიციების პირველი რელიზები ხელმისაწვდომი გახადოს სწორედ აზერბაიჯანელი „საუნდტრეკ“ კომპოზიტორების გამოუცემ, ფირიდან ფირზე გადატანილ ჩანაწერებზე აქცენტის დასმით.

ამჟამად, კავკასიაში აქტიურობით სწორედ ეს DIY ეთნოგრაფიული/ხმის ჩამწერი ლეიბლები გამოირჩევიან. მუსიკალური ჟურნალისტიკის, საგანმანათლებლო ინიციატივების, გაქრობის საფრთხის პირას მყოფი მუსიკალური ტრადიციების საველე ჩანაწერების შემონახვისა თუ აღმოუჩენელი და დაუფასებელი საარქივო ნიმუშების გაციფრულების მხრივ, თითოეული ორგანიზაცია თავისებურად ცდილობს ადგილობრივი მუსიკის გადარჩენასა და შენარჩუნებისათვის ახალი გზების ძიებას. კარგი იქნება, თუ ამ პროექტებს დავინახავთ სამომავლოდ, ახალი ორგანიზაციებისა და ინიციატივების წამოსაწყებად საჭირო პოტენციურ მოდელებად, რომლებიც უფრო და უფრო მეტ მუსიკოსსა თუ მუსიკის მოყვარულს უბიძგებს ორგანიზებისკენ, ექსპერიმენტებისა და ამ პროცესში საკუთარი, ახალი მიდგომების შექმნისაკენ.

არსებობს ვინმე, ვინც თბილისის საარქივო მუსიკის რელიზებს გამოსცემს? არსებობს დამოუკიდებელი ლეიბლი ერევანში, რომელიც რეგიონში სომხური და ქურთული მუსიკის ჩაწერაზე მუშაობს? ვინმე ხომ არ გეგმავს აზერბაიჯანში კონცერტს ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობით? (ეს შესაძლებლობების მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია). თუ ასეთი არავინაა, ეს ამ მოდელების გამოყენების შესაძლებლობად შეგვიძლია დავინახოთ კავკასიის არაერთ რეგიონში. ჩვენ ბევრი რამის სწავლა შეგვიძლია “ტრადიციული” მუსიკის ჩაწერის, შემონახვისა და პოპულარიზაციის ამ ახალი მიდგომებიდან; შეგვიძლია გავიღრმავოთ წარმოდგენა კავკასიის რეგიონის დაუჯერებლად მრავალფეროვანი, მრავალწახნაგოვანი მუსიკალური კულტურების შესახებ.

 

*DIY (do it yourself) ფართოდ გავრცელებული ტერმინია და გულისხმობს გამოცდილი პროფესიონალების დახმარების გარეშე, საკუთარი ხელით შესრულებულ სხვადასხვა სამუშაოს. 

[1] იხ. ეთნო-მუსიკათმცოდნე დეივიდ ნოვაკის ნაშრომში, “ახალი ძველი მედიის ამაღლებული სიხშირეები”

[2] https://lmduplication.bandcamp.com/track/armenian-and-azerbaijani-kamancheh-medley-sergo-kamalov

 

7,333 Comments
 1. 1win официальный сайт

  1win букмекерская контора быть обладателем репутацию букмекерской конторы удерживается согласен счет обстоятельных спорных заключений на пользу беттеров, что удостоверяют позитивные отзывы на сети

 2. 1win официальный сайт

  1win букмекерская контора быть владельцем репутацию букмекерской конторы поддерживается за цифирь обстоятельных дискусионных решений в течение прибыток беттеров, что удостоверяют положительные отзвуки на мышеловка

 3. 1 вин официальный сайт

  Сайт 1win выполнен без ясных расцветок, в кратком пошибе, так ну отсутствует доборная реклама. Шиздец это дозволяет игрокам не отрываться от процесса ставок также находить всю требуемую

 4. Cami Halılarında Uyguladığımız Dokuma Sistemleri Sönmez Halı tarafından imal edilmekte olan cami halılarının bütün testlerde bu kadar başarılı olabilmesinin en önemli sebeplerinden birisi dokuma sistemidir. Firmamızdaki modern makineler ile beraber Face To Face yani yüz yüze diye şekillendirilmekte olan halılarda Wilton dokuma sistemi devreye sokulmaktadır. Oldukça sık olan bu dokuma sisteminde ilmek uç sayısı, hav yüksekliği son derece hassas ayarlanmaktadır. Halılarınızın metrekareye düşen ağırlık miktarları göz önüne alındığında ne kadar kaliteli bir şekilde üretildiği daha iyi anlaşılmaktadır. Atkı kalitesinde en kaliteli ipler kullanılırken bütün halılarda ekstra standartlar sağlanmaktadır.

 5. Gerek akrilik gerekse yün cami halıları üretim kalitesi ile defalarca kere yıkansa bile rengini de dokusunu da muhafaza edebilmektedir. Cami halılarında bu oldukça önemli bir özellik olarak ön plana çıkarken alev almazlık gibi çeşitli sertifikalarla halılar donatılarak güvenlik açısından da hiçbir açık bırakılmamaktadır.

 6. Cami halısı seçiminde farklı seçenekler arasından yapabileceğiniz seçimler sayesinde camilerde yapıya uygun olarak istenilen renk ve boyutlarda zemin döşemesi gerçekleştirebilirsiniz. Ülkemizde bulunan Selçuklu ve Osmanlı mimarilerinin görüldüğü tarihi eser niteliğindeki camilerde yapının estetiğine uygun özellikteki yün veya akrilik türlerdeki cami halıları seçilebilir. Modern mimari ile inşa edilmiş yeni dönem camilerinde çok daha büyük alanlar kullanıldığından dolayı bir renk sabitliği ve düzen oluşturabilmek adına cami halısı seçiminde belirli ölçülere dayanılarak kolay temizlenebilen uygulanabilen halılar seçilmektedir.

 7. Firmamızın üretim yelpazesinde bulunan halıların desenleri ve yapıları müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve zevklerine uygun şekilde geliştirilmektedir. Eğer küçük mahalle mescidi veya camisi tarzındaki mekanlar için halı talep ediliyorsa genellikle ortası göbekli olan ve tek parça olan halılar imalat aşamasına alınmaktadır. Bu gibi halılarda imalat yapılacağında bire bir ölçü alınması gerekmektedir. Bunun için kurumunuzun teknik kadrosu camiye giderek fizibilite çalışmasında bulunup gerekli olan ölçüm işlemlerini sıfır hata payı ile yerine getirmektedir. Ayrıca daha büyük camilerin yer kaplaması olarak genellikle seccadeli dediğimiz cami halıları tercih edilmektedir. Bu tip olan halılar için de yine ölçüm işlemleri yapılıp özellikle cami sütunları ve kirişleri iyi hesaplanıp, maksimum kalitede üretim gerçekleştirilmektedir.

 8. one win

  Фотосайт 1win сделан сверх ясных цветов, в течение кратком пошибе, яко ну таки да нет добавочного реклама. Шиздец этто дозволяет инвесторам числа отрываться через процесса став и еще выдумывать целую необходимую

 9. 1win

  Фотосайт 1win выполнен сверх колоритных расцветок, в течение лаконичном стиле, яко же таки да нет добавочного реклама. Шиздец это дозволяет инвесторам неважный ( переключаться через тяжбы ставок и выдумывать всю достаточную

 10. Casibom Twitter Günümüzde bahis siteleri aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Casibom sitesi de aktif bir şekilde sosyal medya kullanarak bahis severlere giriş adresi ve günlük kampanyalar hakkında bilgi veriyor. Farklı etkinlikler ve yenilikler sosyal medya hesapları üzerinden kullanıcıları duyurulmaktadır.

 11. I simply couldn’t leave your web site before suggesting that I actually enjoyed the usual information an individual supply to your visitors? Is gonna be again often to investigate cross-check new posts.

 12. Elifnur Cami Halıları Cami Halıları size özel ölçü ve desenlerle hizmetinizde. Ürünü talep ederken boyutunu ve istediğiniz kaliteye karar vermeniz yeterli olacaktır. İhtiyaç duyduğunuz her özelliğe uygun olan bir halıya erişmek, aradığınız kaliteli çözümlere ulaşabilmek için Elifnur Cami Halıları. Elifnur Cami Halıları size özel ölçü ve desenlerle hizmetinizde. Ürünü talep ederken boyutunu ve istediğiniz kaliteye karar vermeniz yeterli olacaktır. İhtiyaç duyduğunuz her özelliğe uygun olan bir halıya erişmek, aradığınız kaliteli çözümlere ulaşabilmek için Elifnur Cami Halıları. Cami halısı için doğru zamanda doğru kaliteye erişebileceğiniz bir marka olarak hizmet vermekteyiz. Yıllarca kullanabileceğiniz en iyi halıları sunan firmamıza bir telefon ile ulaşabilirsiniz. Cami halısı metrekare fiyatlarıCami halısı metrekare fiyatları için firma yetkilimiz ile görüşebilir, teklif alabilirsiniz. Doğru tercih yapmanız hem bizim için hem kamu malı olarak geçen ürünün topluma kazandırılması için çok önemlidir. Mükemmel bir ürüne erişmek ve her zaman kaliteli fırsatlara ulaşabilmenizi sağlanması firmamız için çok önemlidir. Sizleri siparişlerinizde sorun yaşamadan hizmet sunmaktayız. Sizlerde istediğiniz her ürüne sorunsuz olarak ulaşabilirsiniz. En doğru zamanlarda mükemmel çözümlere Elifnur Cami Halıları ile erişebilirsiniz. Cami halısında en iyi fırsatlar sizleri bekliyor. Sizlerin desteği ile kurulduğumuz günden bu yana yüzlerce camimizin halısını yenileme fırsatı bulduk. Size sunduğumuz avantajlar: 1. Kaliteli Ürün 2. Uygun Fiyat 3. Ücretsiz Teslimat Yüzlerce desen ve renk çeşidiyle istenilen ebatlarda ve uygun fiyatlarda Cami halısı üretimi yapıyoruz. Cami Halı Modelleri Cami halı modellerinde diğer halı modellerinde olduğu gibi de değişik özellikler bulunmaktadır. Üretim modelleri ek olarak üretim malzemeleri de cami ve mescit halıları için önemli olarak görülmektedir . Çoğunlukla camiler için dokunan halılarda üç model ile karşılaşmatayız. Bunlar; Saflı cami halısı Saflı cami halısı, camilerde saf düzeninin sorunsuz şekilde sağlanabilmesi için özel olarak dokunmuş ürünlerdir. Belirli aralıklardaki çizgiler namaz sırasında camide mükemmel bir görüntü oluşmasını sağlar. Göbekli Cami Halısı Göbekli cami halısı modelleri ise camilerin orta kısmına konumlandırılan büyük bir desendeki halılardır. Genellikle büyük avizeye sahip olan camilerimizde göbekli cami halı modelleri oldukça güzel bir uyum sağlamaktadır. Diğer bir model ise diğer iki modelin karışımından oluşmaktadır. Hem göbekli hem de saflı olarak planlanan modellerdir. Rahat ve düz bir kullanım alanı sunması ve mükemmel bir görüntü sağlaması ile tercih sebebidir. Elifnur Cami Halıları olarak cemaatlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken bizi gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Alev almayan ve küflenmeyen, uzun ömürlü ve dayanıklı cami halıları, her sene farklı motifleriyle sizlerin beğenisine sunulmaktadır. Caminizin ebatına ve cemaatin çokluğuna uygun olarak tasarlanan halılar sizin beğeniniz için tasarlanır. Cemaat beğenisine özel cami halısı bulabileceği firmamızdaki en önemli husus, halılarımızın leke tutmayan modeller oluşudur.

 13. Elifnur Cami Halıları Cami Halıları size özel ölçü ve desenlerle hizmetinizde. Ürünü talep ederken boyutunu ve istediğiniz kaliteye karar vermeniz yeterli olacaktır. İhtiyaç duyduğunuz her özelliğe uygun olan bir halıya erişmek, aradığınız kaliteli çözümlere ulaşabilmek için Elifnur Cami Halıları. Elifnur Cami Halıları size özel ölçü ve desenlerle hizmetinizde. Ürünü talep ederken boyutunu ve istediğiniz kaliteye karar vermeniz yeterli olacaktır. İhtiyaç duyduğunuz her özelliğe uygun olan bir halıya erişmek, aradığınız kaliteli çözümlere ulaşabilmek için Elifnur Cami Halıları. Cami halısı için doğru zamanda doğru kaliteye erişebileceğiniz bir marka olarak hizmet vermekteyiz. Yıllarca kullanabileceğiniz en iyi halıları sunan firmamıza bir telefon ile ulaşabilirsiniz. Cami halısı metrekare fiyatlarıCami halısı metrekare fiyatları için firma yetkilimiz ile görüşebilir, teklif alabilirsiniz. Doğru tercih yapmanız hem bizim için hem kamu malı olarak geçen ürünün topluma kazandırılması için çok önemlidir. Mükemmel bir ürüne erişmek ve her zaman kaliteli fırsatlara ulaşabilmenizi sağlanması firmamız için çok önemlidir. Sizleri siparişlerinizde sorun yaşamadan hizmet sunmaktayız. Sizlerde istediğiniz her ürüne sorunsuz olarak ulaşabilirsiniz. En doğru zamanlarda mükemmel çözümlere Elifnur Cami Halıları ile erişebilirsiniz. Cami halısında en iyi fırsatlar sizleri bekliyor. Sizlerin desteği ile kurulduğumuz günden bu yana yüzlerce camimizin halısını yenileme fırsatı bulduk. Size sunduğumuz avantajlar: 1. Kaliteli Ürün 2. Uygun Fiyat 3. Ücretsiz Teslimat Yüzlerce desen ve renk çeşidiyle istenilen ebatlarda ve uygun fiyatlarda Cami halısı üretimi yapıyoruz. Cami Halı Modelleri Cami halı modellerinde diğer halı modellerinde olduğu gibi de değişik özellikler bulunmaktadır. Üretim modelleri ek olarak üretim malzemeleri de cami ve mescit halıları için önemli olarak görülmektedir . Çoğunlukla camiler için dokunan halılarda üç model ile karşılaşmatayız. Bunlar; Saflı cami halısı Saflı cami halısı, camilerde saf düzeninin sorunsuz şekilde sağlanabilmesi için özel olarak dokunmuş ürünlerdir. Belirli aralıklardaki çizgiler namaz sırasında camide mükemmel bir görüntü oluşmasını sağlar. Göbekli Cami Halısı Göbekli cami halısı modelleri ise camilerin orta kısmına konumlandırılan büyük bir desendeki halılardır. Genellikle büyük avizeye sahip olan camilerimizde göbekli cami halı modelleri oldukça güzel bir uyum sağlamaktadır. Diğer bir model ise diğer iki modelin karışımından oluşmaktadır. Hem göbekli hem de saflı olarak planlanan modellerdir. Rahat ve düz bir kullanım alanı sunması ve mükemmel bir görüntü sağlaması ile tercih sebebidir. Elifnur Cami Halıları olarak cemaatlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken bizi gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Alev almayan ve küflenmeyen, uzun ömürlü ve dayanıklı cami halıları, her sene farklı motifleriyle sizlerin beğenisine sunulmaktadır. Caminizin ebatına ve cemaatin çokluğuna uygun olarak tasarlanan halılar sizin beğeniniz için tasarlanır. Cemaat beğenisine özel cami halısı bulabileceği firmamızdaki en önemli husus, halılarımızın leke tutmayan modeller oluşudur.

 14. Cami halısı seçiminde farklı seçenekler arasından yapabileceğiniz seçimler sayesinde camilerde yapıya uygun olarak istenilen renk ve boyutlarda zemin döşemesi gerçekleştirebilirsiniz. Ülkemizde bulunan Selçuklu ve Osmanlı mimarilerinin görüldüğü tarihi eser niteliğindeki camilerde yapının estetiğine uygun özellikteki yün veya akrilik türlerdeki cami halıları seçilebilir. Modern mimari ile inşa edilmiş yeni dönem camilerinde çok daha büyük alanlar kullanıldığından dolayı bir renk sabitliği ve düzen oluşturabilmek adına cami halısı seçiminde belirli ölçülere dayanılarak kolay temizlenebilen uygulanabilen halılar seçilmektedir.

 15. Otel Halısı Otellerde boydan boya serili birbirinden renkli halılara denk gelmişsinizdir. Peki, otellerde halı kullanımının nedenini hiç merak ettiniz mi? Hem rahat temizlenmesi dolayısı ile de pis görünümün önüne geçilmesi hem de kendinizi bir nebzede olsa evinizde hissetmeniz için otellerde halılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bir de dikkat ettiyseniz otellerde tercih edilen halılar hep iç açıcı, huzur veren renkler ile sizleri karşılamaktadır. Peki, renk olarak sizleri kendisine çeken otel halısı modelleri ile nasıl bir yol izlenmektedir? Genelde otel halılarında sadelikten yana olunur. Bunun nedeni ise göz yormamaktır.

 16. Casibom Deneme Bonusu Bahis severler sitelere giriş yapmadan önce mutlaka deneme bonusu veren siteler üzerinden oyun oynamak isterler. Casibom müşteri çekmek ve markasını tanıtmak adına kullanıcılara deneme bonusu vermektedir. Üye olan her kullanıcıya verilen Casibom deneme bonusu ile casino oyunlarında şansınızı test ederken para kazanabileceksiniz. Tamamen ücretsiz olarak yararlanabileceğiniz bedava bonus ile yatırım yapmadan bahis yapmaya doyamayacaksınız. Bahis sektöründe can getiren Casibom verdiği deneme bonusu ile kullanıcılarını oldukça memnun etmiştir.

 17. Otel Halısı Otellerde boydan boya serili birbirinden renkli halılara denk gelmişsinizdir. Peki, otellerde halı kullanımının nedenini hiç merak ettiniz mi? Hem rahat temizlenmesi dolayısı ile de pis görünümün önüne geçilmesi hem de kendinizi bir nebzede olsa evinizde hissetmeniz için otellerde halılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bir de dikkat ettiyseniz otellerde tercih edilen halılar hep iç açıcı, huzur veren renkler ile sizleri karşılamaktadır. Peki, renk olarak sizleri kendisine çeken otel halısı modelleri ile nasıl bir yol izlenmektedir? Genelde otel halılarında sadelikten yana olunur. Bunun nedeni ise göz yormamaktır.

 18. Casibom Canlı Destek Hattı 7/24 Hizmet Veriyor Mu ? 7/24 sorunlarınızı ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz. Gecenin bir vaktinte bir konu hakkında mağdur mu oldunuz. Hemen ana sayfa üzerinde bulunan canlı destek hattı ile iletişime geçerek sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz.

 19. Büyük bir çoğunluğu Müslüman bir toplumdan oluşan ülkemizde her tarafta farklı büyüklüklerde mescitler ve camiler bulunmaktadır. Toplu olarak kullanılan bu ibadethanelerin en büyük sorunu genellikle hijyen ve temizliktir. Özellikle ayakkabıların çıkarılarak çoraplarla veya çorapsız olarak girilip kullanıma sokulmakta olan camilerin yer kaplamalarında tercih edilecek olan halıların hassasiyetle üretilmesi gerekmektedir. Bu noktada devreye girmekte olan Sönmez Halı, çok uzun zamandır camiler için birbirinden farklı tarzlarda ve ebatlarda halı imalatı yapmaktadır.

 20. Büyük bir çoğunluğu Müslüman bir toplumdan oluşan ülkemizde her tarafta farklı büyüklüklerde mescitler ve camiler bulunmaktadır. Toplu olarak kullanılan bu ibadethanelerin en büyük sorunu genellikle hijyen ve temizliktir. Özellikle ayakkabıların çıkarılarak çoraplarla veya çorapsız olarak girilip kullanıma sokulmakta olan camilerin yer kaplamalarında tercih edilecek olan halıların hassasiyetle üretilmesi gerekmektedir. Bu noktada devreye girmekte olan Sönmez Halı, çok uzun zamandır camiler için birbirinden farklı tarzlarda ve ebatlarda halı imalatı yapmaktadır.

 21. Casibom giriş adreslerinde tecrübeli ve 20 yıllık deneyime sahip uzman bir ekip sizleri karşılamaktadır. Tabi ki de kısa zamanda bu kadar popüler olmasının sebebi kesinlikle müşterilerine verdiği değer ve memnun edici bir tavır sergilemesidir. Özellikle müşteri hizmetlerinin verdiği hizmetten bahis severler oldukça memnundur. Yani hiç ara vermeden günün her saati çalışıyorlar. Bire bir kullanıcıyla ilgilenen müşteri hizmetleri finansal işlemlerde ve ödeme yöntemlerinde sınırsız destek sağlıyor.

 22. Büyük bir çoğunluğu Müslüman bir toplumdan oluşan ülkemizde her tarafta farklı büyüklüklerde mescitler ve camiler bulunmaktadır. Toplu olarak kullanılan bu ibadethanelerin en büyük sorunu genellikle hijyen ve temizliktir. Özellikle ayakkabıların çıkarılarak çoraplarla veya çorapsız olarak girilip kullanıma sokulmakta olan camilerin yer kaplamalarında tercih edilecek olan halıların hassasiyetle üretilmesi gerekmektedir. Bu noktada devreye girmekte olan Sönmez Halı, çok uzun zamandır camiler için birbirinden farklı tarzlarda ve ebatlarda halı imalatı yapmaktadır.

 23. Casibom Para Yatırma Yöntemleri Ülkemizde bahis severler güvenilir bir şekilde para yatırabilecekleri bahis sitelerini tercih etmektedir. Öyle ki dolandırıcı bahis siteleri sektörde oldukça fazladır. Paranızın üstüne yatan bu sitelere itibar etmemenizi tavsiye ediyoruz. Casibom yeni açılan bir bahis sitesi olmakla beraber güvenilir ödeme yöntemlerini bünyesinde bulundurmaktadır. Bahis severlerin sevgisini ve ilgisini kazanan Casibom asla paranızın kalacağı bir site değildir. Şimdi sizlere sitede bulunan güvenilir para yatırma yöntemlerinden bahsedelim :

 24. Cami Halısı Cami halıları kullanımı tarihten bu yana Türkiye’nin tüm camilerinde bir gelenek haline gelmiş ve önemli bir kültür olmuştur. Camilerde ibadet edilirken dinimizin usullerine göre ve Peygamber Efendimizin verdiği hadislere dayanarak temizliğe önem gösterilmeli ve temiz bir şekilde cami halısı kullanılmalıdır. Halılar birer zemin döşemesi olarak cami zeminlerinde hem estetik oluşturan hem de rahat bir ibadet yapılmasını sağlayan ihtiyaçlardır. Bu nedenle firmamızın sunduğu halı ürünleri en uygun renklere ve desenlere sahip ürünler içermektedir.

 25. Cami Halılarında Uyguladığımız Dokuma Sistemleri Sönmez Halı tarafından imal edilmekte olan cami halılarının bütün testlerde bu kadar başarılı olabilmesinin en önemli sebeplerinden birisi dokuma sistemidir. Firmamızdaki modern makineler ile beraber Face To Face yani yüz yüze diye şekillendirilmekte olan halılarda Wilton dokuma sistemi devreye sokulmaktadır. Oldukça sık olan bu dokuma sisteminde ilmek uç sayısı, hav yüksekliği son derece hassas ayarlanmaktadır. Halılarınızın metrekareye düşen ağırlık miktarları göz önüne alındığında ne kadar kaliteli bir şekilde üretildiği daha iyi anlaşılmaktadır. Atkı kalitesinde en kaliteli ipler kullanılırken bütün halılarda ekstra standartlar sağlanmaktadır.

 26. Cami Halısı İmalatında Test Aşamaları Kurumumuzun üretim portföyünde yer alan ikinci bir seçenek akrilik halıdır. Akrilik halılar farklı tarzlarda ve kalitelerde imal edilmektedir. Özel kalite halı, süper ekstra, süper çift mekik, mega akrilik ve klasik akrilik gibi farklı alternatif tarzlar ortaya çıkartılmaktadır. Ancak bütün akrilik halılarımızın en önemli özelliği 0 akrilik ipten 3 kat olarak imal edilmesidir. Atkı kısmında Bangladeş jütu kullanılan akrilik halılar dokuma sıklığı 48 tarak olarak yer almaktadır. Oldukça sık olan halılar antibakteriyel bir özellik gösterdiği için küf ve bakteri barındırmamaktadır ki özellikle cami gibi ortak kullanım alanlarında bu oldukça önemli bir özelliktir. Ayrıca imal etmiş olduğumuz halılar yıkamaya müsait bir yapıda olduğundan dolayı formunu çok uzun süre muhafaza edebilmektedir.

 27. Casibom Tv Spor müsabakalarını canlı bir şekilde izleyebileceğiniz Casibom Tv kullanıcılara kesintisiz bir seyir keyfi veriyor. Online olarak izleyeceğiniz maçlarda yüksek görüntü kalitesi sunulmaktadır. Casibom Tv aynı zamanda müsabaka devam ederken sizlere bir yandan da canlı bahis yapma imkanı veriyor. Ücretsiz bir şekil maç izlerken kupon takibi de yapabilirsiniz. Ayrıca sistemin bedava olması sadece Casibom üyelerine özeldir. Çünkü böyle eşsiz bir HD kalite görüntüsü sadece üyelere sunulmaktadır.

 28. Ülkemizde illegal olarak hizmet veren Casibom geniş yelpazeli casino oyunlarına sahip olmasıyla iddaasını her zaman konuşturmuştur. Günün her saatinde her dakikasında ulaşabileceğiniz siteye kesintisiz giriş yapmak için Casibom giriş adresini kullanabilirsiniz. 7/24 hizmet vermesiyle beraber yüksek bonuslar ve promosyonlar özellikle yeni bahis severlerin oldukça dikkatini çekmeyi başarmıştır. Ayrıca Casibom vip üyeliğe özel fırsatlar ve avantajlar bahis severlerin kazanması adına çok etkili olmaktadır. Bununla beraber yatırım bonusları, kayıp bonusları ve ilk üyelik bonusları gibi farklı promosyon çeşitlerini Casibom sitesi sizlere sunmaktadır.

 29. Casibom Canlı Destek Hattı 7/24 Hizmet Veriyor Mu ? 7/24 sorunlarınızı ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz. Gecenin bir vaktinte bir konu hakkında mağdur mu oldunuz. Hemen ana sayfa üzerinde bulunan canlı destek hattı ile iletişime geçerek sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz.

 30. Firmamızın üretmiş olduğu yün ve akrilik halılar daha sonra laboratuvar test aşamalarına alınmaktadır. Son derece hassas olan bu test aşamalarının ilki dayanıklılık testi olmaktadır. Butal test dediğimiz uygulama kapsamında 400 bin devirlik tetrapod metodu ile beraber halılarımız dayanıklılık bakımından test edilmektedir. Sönmez Halı güvencesi ile üretilmiş olan bütün halılar bu testlerden en yüksek değer olan 5’i almaktadır. Bir sonraki test aşamasına geçildiğinde ışık hassasiyeti yine Butal test laboratuvarlarında gözden geçirilmektedir. Üretmiş olduğumuz halılar ışık hassasiyeti testinde 0 oranında mukavemetli çıkmaktadır.

 31. Cami halısını, evlerde veya işyerlerinde kullanılan halılardan ayıran en büyük özellik ebatlarının çok büyük olmasıdır. Genellikle camilerin mimarisinde kubbeli yapı tercih edildiğinden dolayı birkaç ev büyüklüğünde geniş bir iç hacme sahip olmaktadır. Bundan dolayı camiler için üretilecek olan halıların ebatları standartların üstünde olmak zorundadır. Bu noktada devreye girmekte olan modern üretim tesislerimizdeki devasa büyüklükteki makineler sayesinde istenen metrekarede tek parça halı imalatı yapabilmekteyiz.

 32. Casibom Nasıl Bir Site? Avrupa’da ve ülkemizde online olarak bahis hizmeti veren Casibom son zamanların popüler bahis sitelerinden biri olmuştur. Bütün bahis seçeneklerini Casibom giriş adresinde toplayan sitede yüksek oranlar oldukça dikkat çekmektedir. Yüksek bahis oranlarıyla beraber casino oyunları, canlı slot casino oyunları kullanıcıların kazanç sağlaması için özel olarak tasarlanmıştır. Global olarak dünyada herkesçe bilinen ünlü oyun sağlayıcı şirketleriyle çalışan Casibom sitesinde casino oyunlarının hepsini bulabilirsiniz.

 33. Deneme bonusu almak için öncelikle Casibom yeni giriş adresine erişim sağlamanız gerekiyor. Bunun için de sayfamızda bulunan güvenilir giriş bağlantısını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yatırım yapmadan yani cebinizden beş kuruş çıkmadan Casibom sitesinde bahis yapmaya ne dersiniz? Hemen siteye üye olun ve bedava bahis yaparak kazanmanın tadını çıkarın!

 34. CAMİ HALISI SEÇİMİ ÖNEMLİDİR. Cami Halısı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler vardır. Bunların başında cami halısının dayanıklı olması, alev almaması, kaygan olmaması, sık dokunmuş ve ısı yalıtımı sağlıyor olması gelmektedir.

 35. Cami halısı seçiminde farklı seçenekler arasından yapabileceğiniz seçimler sayesinde camilerde yapıya uygun olarak istenilen renk ve boyutlarda zemin döşemesi gerçekleştirebilirsiniz. Ülkemizde bulunan Selçuklu ve Osmanlı mimarilerinin görüldüğü tarihi eser niteliğindeki camilerde yapının estetiğine uygun özellikteki yün veya akrilik türlerdeki cami halıları seçilebilir. Modern mimari ile inşa edilmiş yeni dönem camilerinde çok daha büyük alanlar kullanıldığından dolayı bir renk sabitliği ve düzen oluşturabilmek adına cami halısı seçiminde belirli ölçülere dayanılarak kolay temizlenebilen uygulanabilen halılar seçilmektedir.

 36. Hi there! I know this is somewhat off-topic however I had to ask.
  Does operating a well-established website like yours reqauire a
  lot of work? I’m brand new to bloggiing however I
  doo wrie in my journal everyday. I’d like to staqrt a blog so I
  will be able to share my own experience and thoughts online.
  Please let mme know iff yyou have any recommendationns or tips for
  new aspiring blog owners. Thankyou!

  my site – denizli haber

 37. You actually make it seem so easy with your presentation but
  I find this matter to be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post,
  I will try to get the hang off it!

  my web-site; denizli haber sitesi

 38. Today, I wet to the beach front with my kids. I found a sea sjell and gave it to my 4 year old daughter and sai “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the
  shell too her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wasnts to go back! LoL I know this is completely off topicc but I had to
  tell someone!

  My web page; güneş enerjisi firmaları türkiye

 39. Hi there this iis kind of of off topic but I was wanting to know if blogs usse WYSIWYG editors or if yoou hae to manually code with HTML.

  I’m starting a bllg soon but have no codxing skiklls so I wantdd to
  get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

  Also visit my web blog; Kızılay web tasarım

 40. Incredible! Thhis blog looks exactly like myy old one!
  It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and
  design. Wonderful choice oof colors!

  Also visit my web blog :: Yunan Adalari

 41. I have been surfing online more than 3 hours today,
  yet I never found any intetesting article like yours.
  It is pretty worth enoug for me. In my opinion, iff all web
  owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

  Also visit my web blig … Öğrenci işleri

 42. I love your blog.. very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself oor did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to design my oown blog
  and would like to find out where u got thhis from. thank you

  Feel free to surf to my page Bitlis nöbetçi eczane

 43. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources
  back to your blog? My blog site is in the exact same area of
  interest as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this ok with you. Thank you!

 44. Nosa Game Studio tarafından oluşturulan Starrow, mobil uyumlu tüm cihazlar için çok ufak ve eğitici basit oyundur. Gezegenlere lazer ışınları fırlatarak

 45. Heya i am for the first time here. I came across this blard and I
  find It really useful & it helped mme out a lot. Ihope
  to give something back and help others like yyou aided me.

  My blog Aksesuarlar