ნინო გუჯაბიძე

კურატორი, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ბიბლიოთეკის და არქივის ხელმძღვანელი

კავკასიის ნატიფი ხელოვნების საზოგადოება

სამხატვრო აკადემიის ბიბლიოთეკის ფონდებში ინახება მნიშვნელოვანი, უნიკალური და იშვიათი ისტორიული წიგნები, ფოტომასალები და სხვა დოკუმენტები, რომლებიც „კავკასიის ნატიფი ხელოვნების საზოგადოების“ საქმიანობასა და მის მნიშვნელობას ასახავს.